StoryEditor

Eventové agentúry sa opatrne nadýchli. Ani po uvoľnení opatrení však nemajú vyhraté

06.07.2020, 08:42
Oživenie live podujatí plánujú vo väčšej miere najskôr na jeseň.

Pandémia koronavírusu zasiahla medzi prvými spoločnosti podnikajúce v eventovom biznise. Všetky verejné, kultúrne a športové podujatia sa oficiálne zrušili 10. marca a k podobným opatreniam pristúpili aj firmy, najmä nadnárodné korporácie, ktoré presunuli alebo úplne zrušili naplánované konferencie a rôzne firemné podujatia. S poklesom tržieb a s celkovou ekonomickou neistotou sa budú eventy vyrovnávať najdlhšie.

„Eventový trh je vážne a dlhodobo zasiahnutý súčasnou situáciou. Škody spôsobené rušením eventových akcií a rôznych podujatí sa už vyšplhali na desiatky miliónov eur,“ hovorí prezident BTL komunikačnej asociácie Tomáš Ručkay. V rámci možností presunuli agentúry niektoré podujatia do onlinu, hoci „treba povedať, že žiadna verzia eventu na online platforme nie je eventom v tom zmysle, ako sme ho poznali, a nedosiahneme ním ani ten istý efekt“, upozorňuje Ručkay s tým, že z pohľadu agentúr sa nevyrovná live eventu ani investíciami, ktoré doň klient je ochotný vložiť.

Od 3., respektíve 10. júna sa uvoľnili niektoré mimoriadne opatrenia. Viaceré zmeny sa týkajú hromadných podujatí, čo umožňuje agentúram opäť rozbehnúť organizovanie eventov, aj keď stále s viacerými obmedzeniami. Okrem šachovnicového sedenia je počet ľudí na hromadných podujatiach stanovený maximálne na 500 osôb, od 1. júla do konca roka sa ich počet zvyšuje na tisíc.

Eventové agentúry a tiež samotné firmy pristupujú k aktuálnej situácii zodpovedne a dodržiavajú aj vlastné prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia v duchu pravidiel No Covid Event. Ochrana zdravia ľudí je pre všetkých na prvom mieste.

Hoci už ľuďom po období izolácie chýba sociálny kontakt, zároveň pociťujú obavy a neistotu. Agentúry tak nevnímajú vývoj situácie príliš optimisticky a rovnako zadávatelia reagujú na uvoľnenie podmienok skôr opatrne a oživenie live podujatí plánujú vo väčšej miere najskôr na jeseň. Závisieť to bude okrem ekonomickej situácie aj od prípadného návratu epidémie v druhej vlne. Aká je teda momentálna situácia na eventovom trhu?

Nevieme definovať všetky riziká, ktoré aktuálny stav prináša

Tomáš Ručkay, BTL komunikačná asociácia

Tomáš Ručkay
Managing director
Leopard production

Považujete uvoľnenie opatrení za dostatočné na obnovenie hromadných podujatí?
Súhlasím s tým, že ochrana zdravia je na prvom mieste, s čím však nesúhlasím, je spôsob uvoľňovania, že porovnateľné stretávanie ľudí na rôznych miestach má vždy iný meter. Že neexistuje uvoľňovanie spôsobom, ktorý dá jednoznačnú odpoveď na všetky otázky a je natoľko štandardizovaný, že k nemu nie je nutný rozdielny výklad. Zároveň mi v celkovom nastavení chýbajú ciele uvoľňovania, niečo, s čím reálne vieme pracovať, keďže všetky aktivity, či na strane klienta, alebo na strane promotérov a agentúr, majú prípravu, ktorá je časovo náročná a musí sa plánovať aj niekoľko mesiacov vopred. Čiže každé číselné vyjadrenie uvoľňovania v čase nám dá oveľa lepšiu predstavu a možnosť plánovať veci aj s rizikom, že sa vrátime o krok späť, ale budeme vedieť reagovať, čo v súčasnej situácii nevieme.

S akými prípadnými rizikami počítate?
Myslím, že tak ako krízový štáb nevie s istotou povedať, či príde druhá vlna korony, alebo nie, ani my nevieme definovať všetky riziká, ktoré aktuálny stav prináša alebo by mohol priniesť. A práve toto je z nášho pohľadu najväčším rizikom a neistotou, pretože ak prvá fáza krízy so sebou priniesla znižovanie počtu zamestnancov v kombinácii s maximalizáciou efektivity a veľké neistoty, druhá vlna so sebou prinesie celkom isto likvidáciu značnej časti trhu vyplývajúcu zo znižovania investícií do reklamného segmentu, čo je riziko, na ktoré sa do veľkej miery nedá pripraviť, pokiaľ máte jednosmerne zameranú firmu bez možnosti diverzifikácie produktu.

Čo je dôležité na obnovenie dôvery ľudí stretávať sa na hromadných podujatiach?
Mám pocit, že po mesiacoch sociálnej odluky dnes už nebojujeme až tak s nedôverou ľudí. Tí sú pripravení a myslím si, že akúkoľvek ponuku reálnej socializácie a ponuku live spoločných prežitkov vnímajú ako skvelú príležitosť. Vždy nájdeme pár takých, ktorí sa budú báť. V tejto situácii je to prirodzeným javom, ale napriek tomu, hlad po kontakte a nových zážitkoch je nepomerne väčší.

Ako sa prejavia zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov v nákladoch na event?
Určite výrazne. Už pred koronou sme bojovali so znižovaním rozpočtov, čo zásadne ovplyvňovalo dostupnosť riešení a programovej skladby, ale v súčasnej situácii náklad navyše znamená ešte väčší zásah do budgetov. A vzhľadom na náročnosť opatrení a šírku požiadaviek hlavného hygienika sa náklady na hygienické opatrenia stanú zásadnou položkou každého rozpočtu. Zároveň to vytvorí dopyt po nových, do dnešného dňa ešte nezavedených pracovných pozíciách, ktoré doteraz neboli pri eventoch potrebné.

Eventy si budú musieť opäť získať dôveru návštevníkov

Martin Královič, PS
Martin Královič
Founder & Head of production
PS:EVENTS

Považujete uvoľnenie opatrení za dostatočné na obnovenie hromadných podujatí?
Vzhľadom na moju nedávnu skúsenosť z permanentného krízového štábu, kde som mal možnosť detailne sledovať dosahy vírusu a epidemiologickú situáciu, považujem opatrenia za adekvátne. Okrem iného som sa podieľal aj na tvorbe opatrení na postupné spúšťanie hromadných podujatí. Samozrejme, nie so všetkými návrhmi sa konzílium odborníkov stotožnilo a z pohľadu majiteľa eventovej agentúry by som si vedel predstaviť rýchlejšie uvoľňovanie.

S akými prípadnými rizikami počítate?
Eventy si budú musieť opäť získať dôveru návštevníkov. Predpokladáme aj pomalšie čerpanie klientskych budgetov do event marketingu. V prípade nedostatočného dodržiavania opatrení organizátormi akcií sa obávame ich opätovného sprísňovania hlavným hygienikom.

Čo je dôležité na obnovenie dôvery ľudí stretávať sa na hromadných podujatiach?
Práve dodržiavanie opatrení môže posilniť dôveru ľudí na hromadných podujatiach.
Psychologickým meradlom bude naďalej aj aktuálna epidemiologická situácia, ktorú si bežný laik môže vyčítať z legendárneho kĺzavého mediánu.

Ako sa prejavia zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov v nákladoch na event?
Bude to skôr problém promotérskych akcií. Pri koncertných akciách určených pre verejnosť sa napríklad budú musieť náklady na akciu rozpočítať na obmedzený počet účastníkov, čo môže mať za následok zvyšovanie ceny lístkov.

Treba postupne vystúpiť z panického do zodpovedného módu

Creative PRO
Štefan Kozák
Managing Director (SK, CZ, PL, HU)
CREATIVE PRO group

Považujete uvoľnenie opatrení za dostatočné na obnovenie hromadných podujatí?
V prvom rade som veľmi rád, že uvoľňovanie sa začalo aj v rámci hromadných podujatí. Druhou vecou je, že zatiaľ nenastalo postupne narastajúce uvoľňovanie, aj čo sa týka počtu ľudí na hromadných podujatiach. S našou eventovou BTL komunikačnou asociáciou sme intenzívne komunikovali s krízovým štábom, stretávali sa, predstavovali aj možné návrhy opatrení a uvoľňovania, čo sa týka počtu ľudí, a preto verím, že súčasné obmedzenie maximálneho počtu do tisíc ľudí bude čoskoro prehodnotené a nastane postupné zvyšovanie týchto čísel.

S akými prípadnými rizikami počítate?
Určite počítame so štandardnými eventovými rizikami, ku ktorým sa po novom pridali aj sprísnené zdravotné a hygienické riziká. Riziko eliminujeme tak, aby prijaté opatrenia (vizualizácie, dezinfekcie, hygienické opatrenia a odporúčania, rozstupy, zoznamy atď.) hostia vnímali pozitívne a ako prirodzenú súčasť danej riadenej udalosti.

Čo je dôležité na obnovenie dôvery ľudí stretávať sa na hromadných podujatiach?​
Myslím, že pokiaľ sa budú ľudia a návštevníci správať „zodpovedne“ a dodržiavať definované opatrenia, minimalizujeme tak aj možné riziká a de facto sa nemáme čoho obávať.:). Rovnako ako sa napríklad štandardne neobávame možnej nehody pri nastupovaní do áut, autobusov či iných dopravných prostriedkov. Treba postupne vystúpiť z panického do zodpovedného módu a všetko bude v poriadku.

Ako sa prejavia zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov v nákladoch na event?
Rozdelil by som to možno na základné opatrenia či riešenia a tie, ktoré sú „nice to have“.
Všeobecne očakávam zvýšenie základných nákladov približne o 2 – 4 percentá na event v závislosti od rozsahu, priestoru a počtu návštevníkov.

Zavedené hygienické štandardy sa stanú prirodzenými

Michal Hollán, Monarch
Michal Hollán
Marketing & Client Services Manager
Monarch

Považujete uvoľnenie opatrení za dostatočné na obnovenie hromadných podujatí?
Áno. V súvislosti so súčasnou situáciou. Opatrenia sú teraz také, že eventy sa dajú organizovať. No dôveru ľuďom, aby sa na hromadných podujatiach aj zúčastňovali (a zodpovedným firmám, aby ich organizovali), dá asi až nulový výskyt vírusu počas dlhšieho obdobia. Dovtedy bude nevyhnutné žiť pri organizovaní podujatí s obmedzeniami. Napríklad povinnosť rúšok v interiéroch, čo celkom limituje chuť hostí na takéto akcie chodiť. Opatrenia však kvitujeme a musíme byť opatrní. Ak sme vydržali doteraz, vydržíme ešte nejaký čas. Radšej s istotou plánovať budúcnosť, ako všetko rozbehnúť bez zvažovania a opatrnosti a „vyžrať“ si to ešte viac počas nejakej druhej vlny.

S akými prípadnými rizikami počítate?
Súvisí to s vyššie spomenutým. Venujeme sa najmä korporátnym eventom. Zdravotné riziko je asi jediná vec, ktorú nechce nik riskovať. Príklad – ak organizujete konferenciu pre obchodných zástupcov veľkej firmy, klient zváži, či ich vystaví riziku. Ak by sa totiž vyskytol len jeden prípad v skupine, do karantény idú všetci a firma ostane bez obchoďákov.

Čo je dôležité na obnovenie dôvery ľudí stretávať sa na hromadných podujatiach?​
Dôvera v kolektívne zdravie. Dlhodobá situácia bez nákazy na Slovensku, ako aj minimálne v blízkom okolí. To, že event bude hygienicky ošetrený, je samozrejmosťou a samo osebe dôveru nezabezpečí. Čiže dlhodobo nízka až nulová hodnota výskytu vírusu plus už nastálo zavedené hygienické štandardy, ktoré si myslíme, že už budú – budeme – všetci vyžadovať a stanú sa prirodzenými.

Ako sa prejavia zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov v nákladoch na event?
V našom prípade, respektíve pri momentálne kapacitne povolených eventoch nie veľmi výrazne. Poskytovatelia a prenajímatelia priestorov už musia dodržiavať hygienické nariadenia, takisto všetci dodávatelia počnúc cateringom. Nastavenie logistiky, interných pravidiel a zabezpečenie dezinfekcie nie je výrazná položka.

Klienti sa obávajú, že efekt z podujatia nebude 100-percentný

MW Promotion
Martin Marko
riaditeľ
MW Promotion

Považujete uvoľnenie opatrení za dostatočné na obnovenie hromadných podujatí?
Nepovažujeme. Počet osôb je stále obmedzený, povinnosť rúšok v interiéri stále platí, pri podávaní stravovania, napríklad pri outdoor cateringu treba rozstupy a podobne. Platné obmedzenia a dozvuky predošlých opatrení sú stále také, že klienti sa obávajú, že efekt z podujatia nebude 100-percentný, a tak ho radšej nezrealizujú.

S akými prípadnými rizikami počítate?
Že aj v dôsledku oficiálnej komunikácie štátu môže pretrvávať obava z realizácie podujatí, aj keď na to už nebude racionálny dôvod. Zároveň, napríklad pre nepriaznivú situáciu v iných krajinách, firmy, ktoré majú centrály mimo SR (napr. v USA), budú uplatnovať interné reštrikcie napriek dobrej situácii na Slovensku.

Čo je dôležité na obnovenie dôvery ľudí stretávať sa na hromadných podujatiach?​
Myslím si, že celkové zlepšenie nálady v spoločnosti – pozitívna štátna komunikácia nie vo forme vyvolávania obáv, ale, naopak, motivácie na návrat do normálu. Samozrejme, pri dodržaní základných hygienických opatrení, ako je umývanie rúk, používanie dezinfekčných gélov a eliminovanie chorých ľudí na evente a pod.

Ako sa prejavia zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov v nákladoch na event?
No jednoznačne sa prejavia. Samozrejme, náklady ako stojany s dezinfekciou sú jedna vec, ale náklady na event sú v mnohých prípadoch fixné, napríklad prenájom miestnosti, a je rozdiel, či sa na akcii bude môcť v sále zúčastniť 200 alebo 100 ľudí – vtedy to pre klienta ani nemusí byť efektívne, a tak akcie vôbec nezrealizuje.

Budeme sa pokúšať zachovať správny balans medzi zdravím a kvalitou

Promea Communication
Martin Person
Senior Project Manager
Promea Communication

Považujete uvoľnenie opatrení za dostatočné na obnovenie hromadných podujatí?
Ak sa na situáciu s uvoľňovaním opatrení pozrieme z biznisového hľadiska, želali by sme si, aby bol obnovený stav pred koronakrízou. Ak z hľadiska ochrany zdravia ľudí, plne rešpektujeme nariadenia vlády a neostáva nám nič iné, iba čakať.

S akými prípadnými rizikami počítate?
Myslíme si, že zatiaľ nie je nikto schopný vyhodnotiť všetky prípadné riziká. A tak sa nedá na ne plne pripraviť. V zásade robíme všetko pre to, aby sme ako úspešná a etablovaná agentúra tento čas využili na svoj vlastný rozvoj a boli pripravení na nástup biznisu.

Čo je dôležité na obnovenie dôvery ľudí stretávať sa na hromadných podujatiach?​
Každý z nás si musí sám vyhodnotiť ako ďalej. My ako organizátori hromadných podujatí budeme vždy rešpektovať a realizovať všetky potrebné opatrenia.

Ako sa prejavia zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov v nákladoch na event?
Žiaľ, ide o dve protichodné situácie. Zvýšené hygienické opatrenia zvyšujú celkové náklady a obmedzenie počtu účastníkov, naopak, znižuje celkovú hodnotu eventu. Budeme sa pokúšať zachovať správny balans medzi zdravím a kvalitou.

Článok bol publikovaný v júnovom vydaní magazínu Stratégie, kde sa dočítate aj to, ako situáciu vidia zadávatelia, kedy plánujú návrat k eventom, konferenciám či rôznym firemným podujatiam a či budú v súvislosti so súčasnou nepriaznivou ekonomickou situáciou meniť naplánované komunikačné kanály.

01 - Modified: 2020-06-01 17:56:32 - Feat.: 0 - Title: Dobrá správa pre eventové agentúry. Povoľujú sa hromadné podujatia 02 - Modified: 2020-06-01 06:24:50 - Feat.: 0 - Title: Priniesla nám korona novú príležitosť? Áno aj nie 03 - Modified: 2020-05-31 17:36:23 - Feat.: 0 - Title: Eventový ONLINE sa už dnes mení na ONLIVE 04 - Modified: 2020-05-28 14:32:07 - Feat.: 0 - Title: Ples v opere nekončí. Spolu s jeho riaditeľkou považujeme za záväzok túto tradíciu udržať, hovoria organizátori
01 - Modified: 2022-03-22 17:09:01 - Feat.: - Title: Covid priniesol tiež virtuálne ochutnávky 02 - Modified: 2022-03-11 13:09:39 - Feat.: - Title: Štefan Kozák z Creative PRO: Emócia sa dá dať aj do online eventu 03 - Modified: 2021-12-15 17:40:19 - Feat.: - Title: Volám sa Laia. Do tradičného sveta eventov prinášam digitalizáciu 04 - Modified: 2022-01-10 17:25:18 - Feat.: - Title: Spojili sme reálne prostredie s online priestorom 05 - Modified: 2021-10-20 15:46:17 - Feat.: - Title: Budějovický Budvar priniesol nevšedný zážitok. Krajina, kde pivo rastie na stromoch, zožala úspech
menuLevel = 2, menuRoute = news/marketing, menuAlias = marketing, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
29. máj 2023 10:32