Šéf RTVS Jaroslav RezníkTASR/M. Baumann
StoryEditor

Generálny riaditeľ RTVS Rezník: Reportéri dostanú nového šéfa

27.05.2020, 09:00
Autor:
hrnhrn
V RTVS sa uskutoční audit. Vznikne komisia na prešetrenie možného zastavenia príspevku o Dankovi a Zsuzsovej.

V stredu sa uskutočnilo zasadnutie Rady RTVS, malo dva body programu. Prvým bola reakcia Rady RTVS na uznesenia parlamentného výboru pre kultúru a médiá a druhým bola aktuálna situácia v Sekcii spravodajstva a publicistiky RTVS.

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá pod vedením jeho predsedu Kristiána Čekovského (OĽaNO) žiadal Radu RTVS na zasadnutí z 12. mája, aby prešetrila zabezpečenie nestrannosti a plurality v spravodajstve a publicistike verejnoprávneho média a možné porušenia zákona o RTVS i ústavného zákazu cenzúry. Doterajšie opatrenia manažmentu verejnoprávneho média v tejto záležitosti výbor považoval za nedostatočné.

Zasadnutia Rady RTVS sa zúčastnil predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý vyhlásil, že súčasný generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník nie je jeho obľúbenec, no ako opozičný poslanec nikdy nemal problém byť vo vysielaní. Kollár to povedal s dovetkom, že Rezníka do funkcie nevolil. Predseda parlamentu zároveň oznámil, že sa ešte dnes stretne s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karolom Mitríkom, aby ho požiadal o finančný audit v RTVS. Dovtedy Boris Kollár nedovolí "kriminalizovať Radu RTVS" - teda parlament nebude rokovať o tom, či si Rada RTVS plní alebo neplní svoje povinnosti dané zákonom.

Problémom bolo vyjadrenie Kristiána Čekovského (OĽaNO), ktorý upozornil na viacero zmlúv a spochybnil tak hospodárne využívanie finančných prostriedkov v RTVS. Zmluvy sa týkali napríklad výroby relácie Folklorika, na ktorú nemá RTVS ani licenciu a ďalej sa jej obsah vysiela na inej stanici, ktorá už nepatrí verejnoprávnej inštitúcii.

Zasadnutie Rady RTVS sa v druhom bode venovalo aj protestnej výpovedi šéfdramaturga relácií RTVS Reportéri a Občan za dverami Richarda Bolješika, ktorú oznámil  na svojom Facebooku. V statuse uviedol ako dôvod výpovede konanie jeho nadriadenej Hany Lyons, vedúcej Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky. Nesúhlasí s jej rozhodnutím dozorovať ním pripravené relácie Reportéri a Občan za dverami, čo považuje za spochybňovanie svojej profesionality a pokus o zastrašovanie. Situácia v spravodajstve sa začala vyostrovať po nástupe nového manažmentu pod vedením Jaroslava Rezníka, kedy z RTVS odišlo viacero redaktorov.

Rada RTVS skonštatovala, že si vypočula ostatných členov redakcií, ktorí "žiadne tlaky vedenia" nepociťujú. Zástupcovia Rady RTVS pozvali na stretnutie aj samotného Bolješika, ten v poslednej chvíli na stretnutie neprišiel a ospravedlnil sa mailom. Šéf RTVS sľúbil do budúcej stredy vyriešiť nielen situáciu týkajúcu sa nového šéfa či šéfky Reportérov, ale aj v spravodajstve a publicistike.

Na stredajšom zasadnutí vznikla aj komisia, ktorá sa bude venovať obvineniu RTVS z "neodvysielaného minimálne jedného príspevku" týkajúce sa vzťahu bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka a Aleny Zsuzsovej.

Mimoriadne rokovanie Rady RTVS sme sledovali online.

Mimoriadne rokovanie Rady RTVS 11:41 Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS skončilo. Ďakujeme za pozornosť. 11:41 Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS skončilo. Ďakujeme za pozornosť. 11:41 Členovia komisie Členmi komisie budú podpredseda Martin Kákoš, Dóra Hushegyiová a Ildikó Nagy, ktorých doplnia dvaja experti na verejné vysielanie z externého prostredia. 11:35 Gallo uviedol, že výsledky prešetrenia musí Rada RTVS predložiť parlamentnému výboru do 15. júna. Navrhuje zriadenie komisie, ktorá prešetrí neoprávnenosť stiahnutia spomenutého príspevku z vysielania. 11:33 Rada sa vrátila k zastaveniu príspevku o komunikácii vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka a obvinenej Aleny Zsuzsovej 11:33 Rada sa vrátila k zastaveniu príspevku o komunikácii vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka a obvinenej Aleny Zsuzsovej 11:31 Rezník opätovne ubezpečil Radu RTVS, že do týždňa príjme rozhodnutie. 11:29 "Reportéri dostanú ASAP nového šéfa alebo šéfku. Je to neudržateľná situácia, aby človek vo výpovednej lehote šéfoval Reportérom," hovorí Rezník.  11:29 Gallo apeluje na Rezníka, aby dbal na to, aby personálne problémy nepocítil divák. 11:27 Podpredseda mediálneho výboru Miroslav Kollár apeluje na Rezníka, aby prijal také rozhodnutie, ktoré by nepoškodzovalo imidž verejnoprávnej inštitúcie. 11:24 Slovo si zobral riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník "Opakovane som sa stretol s pánom Chuguryanom a pani Lyons a skladal som si čriepky mozaiky tak, aby bolo moje rozhodnutie čo najobjektívnejšie," hovorí generálny riaditeľ RTVS. "Do budúcej stredy prijmem rozhodnutie, ktoré zabezpečí zlepšenie situácie v spravodajstve," vyhlásil Rezník a uzatvára: "Nie všetky strany sporu budú považovať moje rozhodnutie za spravodlivé, ale budem sa snažiť, aby bolo čo najspravodlivejšie."  11:21 "Pri rozhovoroch s redaktormi Reportérov a Občana za dverami sme nepočuli žiadnu výhradu voči autorskej slobode alebo cenzúre," hovorí členka rady Ildikó Nagy.  11:18 Predseda Rady RTVS Gallo kritizuje formu výpovede Bolješika a komunikáciu problému na sociálnych sieťach. 11:18 Rezníkovo riešenie Napriek tomu považuje Rada situáciu v spravodajskej sekcii za neuspokojivú a požaduje od Jaroslava Rezníka, aby sa k situácii vyjadril a uviedol, aké riešenia má pripravené, uviedol Kákoš. 11:16 V spravodajstve nie je cenzúra Rada RTVS sa stretla s riaditeľom spravodajstva Vahramom Chuguryanom a vedúcou televíznej sekcie Hanou Lyons. Komplikovaná a napätá situácia je dôsledkom zlých vzťahov medzi redakciou a vedením. Rada neprišla k záveru, že v spravodajstve prichádza k cenzúre. 11:10 Stúpajúce napätie v spravodajstve Rada RTVS pozoruje stúpajúce napätie v spravodajstve RTVS, hovorí podpredseda rady Kákoš. 11:06 Gallo v deň podania výpovede kontaktoval telefonicky Bolješika a pýtal sa ho na transparentnosť RTVS. 11:05 Predseda Rady RTVS Gallo otvoril druhú časť mimoriadneho rokovania. Venovať sa bude otvorenému listu Miroslava Frindta a výpovedi Richarda Bolješika. Bolješik sa mimoriadneho zasadnutia nezúčastnil a ospravedlnil sa mailom. 10:42 Mimoriadne rokovanie Rady RTVS má 15 minútovú technickú prestávku, po ktorej bude preberať druhý bod programu, a to napätú situáciu v spravodajstve a protestnú výpoveď šéfdramaturga relácií RTVS Reportéri a Občan za dverami Richarda Bolješika. 10:37 Rada sa stretne s prezidentkou a požiada o audit RTVS Rada odhlasovala, že bezodkladne navrhne stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ministerkou kultúry Natáliou Milanovou a tiež  stretnutie s predsedom NKÚ Karolom Mitríkom a požiada, rovnako ako predseda parlamentu Kollár, o audit RTVS.  10:32 Rada RTVS odmieta kritiku svojej činnosti "Rada je orgánom dohľadu, ktorá dohliada na činnosť RTVS, " uviedol v stanovisku k prvému prejednávanému bodu podpredseda Kákoš s tým, že Rada RTVS si dôsledne plní svoje povinnosti a nekoná nad rámec zákona. K výhradám k efektívnosti hospodárenia RTVS s verejnými prostriedkami Rada v stanovisku uvádza, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu RTVS a obvinenia zásadne odmieta. Kritika podľa Rady nemá žiadne opodstatnenie a nie je ničím podložená. Oprávnenosť výdavkov na výrobu jednotlivých programov bude predmetom auditu.  10:26 Čekovský uviedol, že RTVS zvýšila náklady na výrobu svojich programov, z ktorých väčšina vzniká v externej produkcii. Prečítal opäť stanovisko mediálneho výboru, Gallo ho opäť spochybnil ako nepodložené. 10:17 "Buďme zdržanliví, v hre je samotná inštitúcia," hovorí Gallo Gallo Čekovského upozorňuje, aby svoje názory nevydával za zistenia. 10:15 Čekovský odpovedá, že všetky podklady poslal mailom a Rada by sa mala zaoberať obsahom. Gallo oponuje, že v zaslanom maili neboli žiadne relevantné údaje podložené nezávislým auditom. 10:12 Predseda Rady RTVS Gallo sa Čekovského pýta, z akých podkladov vychádzal pri obvinení RTVS z nehospodárneho nakladania s prostriedkami.  10:10 "Osobné útoky nebudem komentovať. Tento výbor neexistuje len preto, aby existoval, a ja, ako predseda, nerozhodujem o stanoviskách výboru sám," uzavrel Čekovský. 10:09 Čekovský hovorí, že Výbor NR SR pre kultúru a médiá má právo kontrolovať Radu RTVS. A to si aj výbor plní. "Využívame kompetencie, ktoré máme, na kontrolu hospodárenia RTVS a účelnosť vynakladania prostriedkov." 10:07 Čekovský na úvod upozornil Radu RTVS, že jej funkcia je kontrolovať RTVS a doterajšie vystúpenia členov Rady vyzerali ako obhajoba RTVS. Tiež kritizuje Radu, že doteraz sa nepozreli na fungovanie spravodajstva RTVS. 10:04 O slovo požiadal predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský. 10:03 Rada si plní svoju funkciu, uviedol Gallo "Našu účtovnú závierku kontrolujú auditori a je tu aj zodpovednosť generálneho riaditeľa. Aj keď NKÚ niečo nájde, nemôže to byť vina Rady RTVS, že si neplní svoju funkciu," uviedol predseda Rady Gallo. Opäť zdôraznil, že obviňovanie Rady zo strany parlamentného výboru je nekorektné a môže byť aj neobjektívne kvôli už spomenutému sporu Čekovského a RTVS. 09:58 Predseda parlamentu vyhlásil, že požiada o audit NKÚ. Kým nebude mať výslednú správu, "nedovolí Radu kriminalizovať a zastrašovať," ukončil Kollár. 09:52 O slovo požiadal predseda parlamentu Boris Kollár Uviedol, že hoci nevolil J. Rezníka, nevidí problém v nestrannosti RTVS a nestretol sa so zneužívaním moci. "Konečne sme sa do RTVS dostali aj my ako opoziční politici," dodal. 09:46 Ďalší člen Rady RTVS Jozef Chudík uviedol, že medializované problémy sú politické a nesúvisia s koncepčnou činnosťou RTVS. Upozornil tiež na prebiehajúci súdny spor Čekovského s RTVS. 09:40 "Keď je kritika opodstatnená, Rada RTVS je ochotná ju prijať. Myslím si, že kritika parlamentného výboru na aprílovom zasadnutí bola neopodstatnená," uviedla členka Rady RTVS Ildikó Nagy. 09:38 "Medializované informácie vyhodnotíme a požiadame o prešetrenie," hovorí Gallo 09:36 "Pokiaľ chceme dodržiavať princípy demokracie, musíme sa riadiť zákonom a neprekračovať stanované kompetencie," uviedol Kákoš. Podľa podpredsedu Rady nemá parlamentný výbor pre kultúru a médiá kompetencie na posudzovanie nákladov na výroby jednotlivých relácií. "Finančné náklady na konfrontované relácie neboli podrobené auditu a neopierali sa o verifikované údaje," ukončil. 09:31 Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš uviedol, že o RTVS môže rozhodovať len generálny riaditeľ a Rada RTVS, pričom sa odvolal na platný zákon. Upozornil tiež, že finančný audit nikdy neuviedol nehospodárne nakladanie s financiami RTVS. "Rada nedisponuje žiadnymi informáciami od kompetentných inštitúcií, že by bolo nehospodárne narábané s verejnými financiami," uviedol.  09:20 Rada začala rokovať o prvom bode programu, ktorý sa týka obvinenia zo strany predsedu parlamentného výboru pre média z nehospodárneho nakladania s prostriedkami RTVS. "Obvinenie, že Rada RTVS si neplní zákonné povinnosti, považujem za absurdné," hovorí predseda Rady RTVS Igor Gallo.  09:13 Predseda Rady RTVS Igor Gallo otvoril mimoriadne rokovanie Na zasadnutí sú prítomní siedmi členovia Rady RTVS, riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a riaditeľ spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan. Na zasadnutí je prítomný aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), predseda parlamentného výboru pre médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) a podpredseda výboru Miroslav Kollár (Za ľudí).

01 - Modified: 2020-05-28 07:27:21 - Feat.: 0 - Title: RTVS hospodárila vlani s prebytkom. Všetky problémy sme dokázali zvládnuť, tvrdí Rezník 02 - Modified: 2020-05-27 11:52:21 - Feat.: 0 - Title: Šéf Reportérov dal protestnú výpoveď. Nesúhlasí s praktikami v RTVS 03 - Modified: 2020-05-12 16:46:29 - Feat.: 0 - Title: Mediálny výbor kritizuje hospodárenie RTVS. Vláde navrhne urobiť finančný audit 04 - Modified: 2020-05-12 14:28:25 - Feat.: 0 - Title: Mediálny výbor podozrieva RTVS z cenzúry vo vysielaní. Radu RTVS žiada o prešetrenie 05 - Modified: 2020-05-09 17:38:40 - Feat.: 0 - Title: RTVS postupne spúšťa výrobu programov. Na obrazovku sa vracajú Reportéri 06 - Modified: 2020-04-29 14:32:49 - Feat.: 0 - Title: Investigatíva sa z RTVS nevytratila, tvrdí šéf spravodajstva Chuguryan
01 - Modified: 2023-05-05 16:41:17 - Feat.: - Title: RTVS: Pri premiérovom prejave sme si splnili povinnosť, za obsah nezodpovedáme 02 - Modified: 2023-05-05 16:40:10 - Feat.: - Title: Sociológ Vašečka: Hegerova komunikácia bola fatálna, poškodil sebe aj strane 03 - Modified: 2023-03-17 11:43:22 - Feat.: - Title: Vieme prví: Marek Makara má skončiť v O 5 minút 12 04 - Modified: 2023-02-28 12:05:24 - Feat.: - Title: Šéf RTVS: Útokmi na moderátorku sa začal boj. Rozhoduje sa, ako bude naša krajina vyzerať 05 - Modified: 2023-02-27 19:56:34 - Feat.: - Title: Vyhlásenie šéfredaktorov: Stojíme pri kolegyni Marte Jančkárovej a odmietame útoky na novinárov
menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
04. jún 2023 23:37