TASR
StoryEditor

Pracovníci RTVS posielajú ministerke výzvu. Žiadajú reformu RTVS

01.06.2020, 18:35
Autor:
hrnhrn
Zamestnanci a spolupracovníci RTVS adresujú výzvu aj politikom, odborníkom a verejnosti.

Televízni a rozhlasoví tvorcovia podpísali výzvu HLAS RTVS, ktorú adresujú ministerke kultúry Natálii Milanovej, politikom, odborníkom z mediálnej oblasti a širokej verejnosti.

Zamestnanci a spolupracovníci RTVS považujú za dôležité, aby na verejnosti zaznel aj hlas tvorcov, ktorým na budúcom smerovaní RTVS záleží. Výzvou chcú vyjadriť spoločný záujem o dôslednú a profesionálnu reformu RTVS.

Spoločná výzva HLAS RTVS je otvorená iniciatíva, ktorá má za cieľ prispieť k transformácii verejnoprávnej inštitúcie. "Aj my, ľudia, profesionáli pracujúci pre RTVS v internom alebo externom stave, chceme, aby náš hlas zaznel v diskusii o jej budúcom smerovaní," píšu režiséri, redaktori, scenáristi, dramaturgovia, kameramani a množstvo ľudí z iných profesií vo výzve.

Upozorňujú na neuspokojivý systém financovania RTVS, ktorý sa skladá z tzv. koncesionárskych poplatkov, z príjmov z reklamy a zo štátneho rozpočtu. Bez tohto transferu je RTVS chronicky nedofinancovaná. Poukazujú na to že takýto model financovania dostáva RTVS do stavu podriadenosti voči aktuálnej vláde.

"Je nevyhnutné nastaviť nový, stabilný a od svojvôle politikov odpojený model financovania RTVS," uvádzajú vo výzve. Podporujú vykonanie hĺbkového auditu, ktorý "jediný môže nájsť komplexnú a objektívnu odpoveď na otázku, či sa so zdrojmi RTVS hospodárilo a hospodári dobre".

Zároveň navrhujú zmenu formy voľby riaditeľa RTVS tak, aby bola odpolitizovaná a umožnila voľbu "všeobecne akceptovaného nezávislého profesionála zorientovaného v mediálnej oblasti".

Signatári výzvy vyjadrujú presvedčenie, že práve zmenená spoločensko-politická situácia vytvorí predpoklady na kvalitnú reformu RTVS. "Všetkých nás spája záujem vybudovať stabilnú a modernú inštitúciu, ktorá je pripravená prispieť k rozvoju Slovenskej republiky, ako vzdelanej, férovej a kultúrnej krajiny. Hlas RTVS musí zaznieť," uzatvárajú výzvu.

Prečítajte si jej celé znenie:

VÝZVA

Hlas RTVS je otvorená iniciatíva, ktorej cieľom je prispieť k postupnej transformácii RTVS na zodpovednú, dobre hospodáriacu, transparentnú, flexibilnú a tvorivú inštitúciu.

RTVS má v podstate dve základné úlohy. Starať sa o archív, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva a vytvárať nové programy. Všetky ostatné činnosti by mali byť týmto dvom podriadené.

Aj my, ľudia, profesionáli pracujúci pre RTVS v internom alebo externom stave, chceme, aby náš hlas zaznel v diskusii o jej budúcom smerovaní. Na RTVS nám záleží. Považujeme ju za významnú inštitúciu, ktorá má potenciál dôstojne plniť svoje zákonné poslanie, verejnoprávnu službu spoločnosti.

Slovenská televízia a Slovenský rozhlas si od svojho vzniku v roku 1991 hľadajú cestu, ako sa stať modernými a ideologicky nezávislými, rovnako ako stále hľadajú uspokojivý model svojho financovania.

V súčasnosti RTVS, ako celok reprezentujúci od roku 2011 obe predtým nezávislé inštitúcie, funguje z viacerých zdrojov. Z tzv. koncesionárskych poplatkov - úhrady za služby RTVS, z príjmov z reklamy, prípadne z iných hospodárskych činností, a z transferov zo štátneho rozpočtu formou Zmluvy so štátom. Bez tohto transferu je RTVS chronicky nedofinancovaná. Koncesie sú často predmetom politického populizmu, reklama je obmedzená zákonom, iné hospodárske činnosti, ako napríklad odpredaj majetku RTVS, majú často nejasné pozadie. Transfer peňazí formou Zmluvy so štátom vystavuje televíziu potrebe uchádzať sa o sympatie politikov, v tomto prípade najmä Ministerstva kultúry a Ministerstva financií. Vytvára to stav podriadenosti voči aktuálnej vláde, potrebu taktizovať na politickej mape krajiny.

Tento stav je, podľa nás, ďalej neudržateľný. Je nevyhnutné nastaviť nový, stabilný a od svojvôle politikov odpojený model financovania RTVS.

Svojím hlasom sa pripájame k potrebe vykonať v RTVS hĺbkový audit, ktorý jediný môže nájsť komplexnú a objektívnu odpoveď na otázku, či sa so zdrojmi RTVS hospodárilo a hospodári dobre. Audit musí byť nestranný, objektívny a spravodlivý. Nemal by byť len účelovým aktom na ceste k spochybneniu súčasného vedenia. Pre budúcnosť bude veľmi dôležité vedieť, kam smerovali zdroje RTVS, či ich distribúcia bola férová, zodpovedná a efektívna. Len z takejto analýzy, ktorá by mala pokryť minimálne dve posledné volebné obdobia riaditeľov RTVS, môže vzniknúť objektívne poznanie situácie. Takéto poznanie môže byť kľúčové pre ďalšiu transformáciu inštitúcie. Za zdroje RTVS považujeme ľudí, technické vybavenie, archív, administratívne zázemie, priamu finančnú hotovosť, teda všetky prvky, ktorými RTVS aktuálne disponuje a sú potrebné pre tvorbu audiovizuálnych hodnôt.

Počas svojej histórie bola STV a neskôr RTVS často vystavovaná atakom politikov, bola riadená a spravovaná širokým spektrom viac, či menej kompetentných riaditeľov a ich tímov. Fluktuácia na poste riaditeľa, ktorá bola najmä v minulosti enormná, sa negatívne premietla do atmosféry v televízii, v ktorej boli interní a externí pracovníci RTVS vystavení latentnej hrozbe straty práce. Je preto nevyhnutné prijať takú formu voľby riaditeľa RTVS, ktorá túto funkciu stabilizuje, odpolitizuje a umožní voľbu všeobecne akceptovaného nezávislého profesionála zorientovaného v mediálnej oblasti.

Pre každé vedenie RTVS by však mali byť úplnou samozrejmosťou niektoré atribúty. Otvorenosť, transparentnosť, predvídavosť, včasnosť a koncepčnosť vo vnútorných procesoch RTVS, ako aj smerom k externému prostrediu.

Chceme pracovať v prospech apolitickej RTVS. Je potrebné vytvoriť pre spravodajské tímy a všeobecne žurnalistov pracujúcich pre RTVS dostatočné právne záruky, ktoré im budú garantovať autonómnosť a nezávislosť. Investigatívne relácie RTVS musia získať adekvátnu ochranu pred zásahmi ako zvonku, tak i zvnútra. Vnútorná ochrana sa musí realizovať jasnými smernicami, kto a za akých okolností môže vstupovať do korekcie autorských obsahov vytvorených autonómnymi tvorcami, novinármi v RTVS.

Záleží nám na kvalitnej starostlivosti a rozvoji archívu RTVS, ktorý patrí ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Správa archívu RTVS patrí medzi dve základné prioritné činnosti rozhlasu a televízie. Z toho do budúcnosti vyplýva potreba archívnu činnosť adekvátne personálne a finančne zabezpečiť.

Veríme, že zmenená spoločensko-politická situácia vytvorí predpoklady pre kvalitnú reformu verejnoprávnej RTVS a vznikne tiež priestor na jasné definovanie verejného záujmu v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku. Môžeme sa rozchádzať v predstavách, ako tieto zmeny konkrétne realizovať. Všetkých nás však spája záujem vybudovať stabilnú a modernú inštitúciu, ktorá je pripravená prispieť k rozvoju Slovenskej republiky, ako vzdelanej, férovej a kultúrnej krajiny. Hlas RTVS musí zaznieť.

My, tvorcovia televízneho a rozhlasového obsahu, ponúkame kompetentným pomocnú ruku pri riešení vyššie uvedených výziev.

Filip Fabián, režisér; Peter Pokorný, režisér; Robert Valovič, dramaturg RTVS; Jana Pifflová Španková, scenáristka, zdravotnícka redaktorka; Ondrej Starinský, šéfdramaturg RTVS; Matej Novák, dramaturg RTVS; Alena Viteková, dramaturg RTVS; Janka Kalná, dokumentarista RTVS; Vlasta Ruppeldtová, dramaturg RTVS; Robo Benkovits, kameraman; Jana Durajová, režisérka; Ľubo Bajaník, moderátor RTVS; Viera Okatá, výkonný producent RTVS; Braňo Gotthardt, strihač; Tomáš Kaminský, dramaturg; Roman Dao Tuan, strihač RTVS; Milan Cmarko, strihač RTVS; Maroš Šlapeta, producent, strihač; Juraj Strelec, majster zvuku RTVS; Diana Fabiánová, režisérka; Peter Mistrík, majster zvuku; Alexandra Jonášová, strihačka; Ján Kász, kameraman; Klára Jašková, majsterka zvuku; Jaroslava Roguľová, scenáristka; Roman Brat, dramaturg; Michal Pusztay, dramaturg RTVS; Peter Poch, producent; Ivo Hlaváček, dramaturg; Jana Bučka, režisérka; Michal Fulier, kameraman; Miroslava Tomaníková, dramaturg RTVS; Milan Homolka, režisér; Tomáš Pašteka, režisér; Katarína Vargová, dramaturgička RTVS; Tony Gaal, scenárista, dramaturg; Martin Hasák, hudobný skladateľ, režisér; Soňa Maletz, režisér; Michaela Danišová, Učiteľka; Adela Kovářová, Stážista na Oddelení dokumentácie a informačných služieb Slovenského centra dizajnu; Soňa Gyarfašová, redaktorka publicistiky a scenáristka; jan hetes, producent; Marek Kuboš, realizátor; Roman Szorad, študent; Anna Fifiková, Dramaturgička, scenáristka; Laura Siváková - Paššová, scenáristka a režisérka; Peter Nôta, Kameraman, publicista, producent; Erik Tomásch, pracovník v školstve; Miroslav Frindt, moderátor RTVS; Nikita Slovak, režisér; Martin Tokar, režisér; IGOR Resovsky, Strih; Otakar Horák, novinár; Jana Gombiková, scenáristka; Ľubo Belák, reziser, producent, editor; Ľubo Belák, režisér, producent, editor; Alena Kredátus Čierna, dramaturg RTVS; Rozália Vlasková, redaktorka, dramaturgička; Marian Villaris, reziser, nezavisly producent; Nikolina Urbančíková, dôchodkyňa; Gabriela Pirošková, dramaturgička, redaktorka, moderátorka; Marek Godovič, dramaturg, divadelný kritik; Viktor Pamula, študent; Barbora Gvozdjáková, filmová publicistka; Zuzana Olešová, dramaturgička; Tomáš Bartoněk, moderátor, redaktor; Mária Hejtmánková, PR manažérka; Peter Mojžiš, majster zvuku, vysokoškolský pedagóg;

01 - Modified: 2020-06-01 08:17:58 - Feat.: 0 - Title: Voči komu má RTVS dnes vytvárať alternatívu? Voči skvelej BBC? Alebo o verejnoprávnosti v dobe Netflixu 02 - Modified: 2020-05-29 11:14:33 - Feat.: 0 - Title: Zmeny v RTVS. Rezník vo vedení spravodajstva vymenil dvoch ľudí 03 - Modified: 2020-05-28 08:19:23 - Feat.: 0 - Title: Generálny riaditeľ RTVS Rezník: Reportéri dostanú nového šéfa 04 - Modified: 2020-05-28 08:08:54 - Feat.: 0 - Title: Ministerka Milanová spúšťa kontrolu v RTVS, Kollárove kroky nepovažuje za štandardné 05 - Modified: 2020-05-28 07:27:21 - Feat.: 0 - Title: RTVS hospodárila vlani s prebytkom. Všetky problémy sme dokázali zvládnuť, tvrdí Rezník
01 - Modified: 2023-05-05 16:41:17 - Feat.: - Title: RTVS: Pri premiérovom prejave sme si splnili povinnosť, za obsah nezodpovedáme 02 - Modified: 2023-05-05 16:40:10 - Feat.: - Title: Sociológ Vašečka: Hegerova komunikácia bola fatálna, poškodil sebe aj strane 03 - Modified: 2023-03-17 11:43:22 - Feat.: - Title: Vieme prví: Marek Makara má skončiť v O 5 minút 12 04 - Modified: 2023-02-28 12:05:24 - Feat.: - Title: Šéf RTVS: Útokmi na moderátorku sa začal boj. Rozhoduje sa, ako bude naša krajina vyzerať 05 - Modified: 2023-02-27 19:56:34 - Feat.: - Title: Vyhlásenie šéfredaktorov: Stojíme pri kolegyni Marte Jančkárovej a odmietame útoky na novinárov
menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
01. jún 2023 15:20