Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
13.12.2018, 10:37

Seriál Asociácie PR agentúr: Mestá v centre pozornosti

Grayling dlhodobo sleduje komunikačné trendy, ktoré zasahujú do jeho práce či už v rámci public relations alebo public affairs.

Seriál Asociácie PR agentúr: Mestá v centre pozornosti

Stratégie v spolupráci s Asociáciou PR agentúr na Slovensku pripravujú v printovom vydaní seriál, v rámci ktorého jednotlivé agentúry predstavujú najlepšie projekty a približujú svoju stratégiu a uvažovanie. Ďalší diel pripravila agentúra Grayling:

V jednej z našich posledných analýz s názvom #NewNations sme sa pozreli na vzrastajúci význam miest ako centier diania a tiež na to, čo tento presun pozornosti spôsobilo. Kto sú dnes tí, ktorí určujú trendy, a ako ich zasiahnuť?

Mesto ako nové národy

„Svetové či lokálne značky a korporácie sa prebúdzajú a začínajú sa k mestám správať rovnako ako k národom či regiónom. Každé mesto má svoje vlastné sféry vplyvu, ktoré určujú jeho obyvatelia s rôznymi záujmami a potrebami. Kľúčom k úspechu je pochopiť tieto sféry vplyvov a naučiť sa v nich pohybovať,“ hovorí Jon Meakin, globálny riaditeľ strategických služieb. Naše zistenia ukazujú, že práve tieto štyri sféry vplyvov sú spoločné pre väčšinu miest a determinujú ich vzájomné fungovanie či povahu obyvateľov. Hovoríme najmä o médiách, influenceroch, samospráve a rôznych záujmových skupinách, resp. stakeholderoch. „Ich vplyv a význam sa v jednotlivých mestách líši. Pochopenie toho, ako sa v týchto zložitých sieťach zorientovať, si vyžaduje hlbšiu analýzu, skúsenosti a kontakty,“ dodáva Jon Meakin.

Mainstreamové médiá majú stále svoje miesto

Aj keď média práve prechádzajú dlhou a niekedy aj bolestnou digitálnou transformáciou, staré či nové mediálne značky majú naďalej svoj vplyv na národnej aj lokálnej úrovni. Noviny a masové médiá boli dlhý čas mienkotvorným zdrojom. Za posledných 20 rokov sa však situácia dramaticky zmenila. Tlačové médiá, kedysi hlavný zdroj informácií, pomaly, ale isto, strácajú dôležitosť. Objem dennej tlače klesá približne o 10 % ročne, veľké redakcie zredukovali počet pracovných miest, niektoré tituly úplne zanikli. Netreba však zabúdať na to, že mnohé noviny a časopisy sú značky. A silné značky zo dňa na deň nezmiznú. Dnes je to práve online, kde je vplyv týchto mediálnych značiek cítiť. Vzhľadom na silnú znalosť a autoritu dosahuje ich obsah vo väčšine vyhľadávaní popredné miesta. Popri digitálnej transformácii etablovaných mediálnych značiek sme však svedkami vzniku nových – čisto digitálnych médií, z ktorých sa postupne vyvinuli mediálni giganti. Ich úspech a zásah medzi mladými ľuďmi v mestách je nespochybniteľný.

Radšej mikro ako mega

Niektorí ich milujú, iní zatracujú. Napriek mnohým prešľapom, ich miesto v komunikačnom mixe ostane naďalej významné. Sociálni influenceri sú skupina, ktorá je ešte stále len na začiatku vývoja a my postupne zisťujeme, že staré pravidlá už dávno neplatia. Túžba ľudí spájať sa s tými, ktorí „sú ako oni“ viedla k sformovaniu sa tzv. mikroinfluencerov. Megahviezdy digitálu nedokážu s takou účinnosťou slúžiť geografickému cieleniu ako lokálni influenceri. Otázka dôvery v názory a postoje mikroinfluencera zohráva pri správaní sa komunity ich followerov primárnu úlohu.

Moc sa sústreďuje v mestách

Primátori miest a ľuďmi zvolení zástupcovia majú dnes v rukách čoraz väčšiu moc. V mnohých prípadoch sa ich vplyv stáva nevyhnutným pre riešenie problémov na celonárodnej resp. medzinárodnej úrovni. Obzvlášť, ak ide o otázky environmentálneho či spoločenského charakteru. Vzostup tohto vplyvu jednoznačne podnietil technologický rozvoj. Nejde len o to, že dnes mestá s pomocou moderných technológií fungujú lepšie, rýchlejšie a inteligentnejšie, ale spájajú samosprávu priamo s jej komunitou. Tá má možnosť sledovať jej kroky a hodnotiť prijaté rozhodnutia, byť v priamej interakcii. Do istej miery tak komunita získala moc kontrolovať procesy, pričom na druhej strane zase rastie tlak na zodpovednosť. Samosprávy však tiež musia hľadať spôsoby, ako osloviť mladšiu a rôznorodejšiu časť populácie, ktorá má odlišné záujmy, odlišný spôsob prijímania odkazov a odlišný spôsob komunikácie.

Záujem o veci lokálne

Mesto je vo svojej podstate krehký, no zložitý ekosystém, v ktorom majú svoje miesto aj skupiny zastupujúce určité záujmy. Či už ide o občiansku iniciatívu, združenie aktivistov bojujúcich proti skládke odpadu alebo o formálne etablované hnutia, akými sú napr. obchodné komory alebo zväzy. Ich vplyv na verejnú mienku v danej komunite je obrovský a nezanedbateľný. Aj oni s obľubou využívajú príležitosti digitálneho sveta a hľadajú možnosti, ako byť neustále v kontakte so svojimi nasledovníkmi alebo naopak autoritami, ku ktorým smerujú ich lobbyingové aktivity.

Viac informácií na www.grayling.sk alebo na socialnych sietach #newnations

Fakty, ktoré potvrdzujú rastúci záujem miest v komunikácii:

Čoraz viac ľudí sa sťahuje do miest.
Podľa prieskumu OSN: The Worlds Cities in 2016 obýva 54,6 % ľudskej populácie v mestách a ich blízkom okolí, do roku 2030 by sa tento počet mal zvýšiť na 60 %.

Počet miest neustále narastá.
Do roku 2030 by sa počet miest s viac ako polmiliónovou populáciou mal zvýšiť na 1 400 – viac než 5 miliárd obyvateľov bude žiť vo veľkomestách.

Mestá sa neustále rozširujú.
Do roku 2030 pribudne na zemeguli ďalších 10 megametropolí s vyše 10-miliónovou populáciou.

Mestá ako centrum kultúrneho života.
Kultúrne trendy sa rodia v mestách. Vzájomne spolužitie rôznych kultúr a koncentrácia mladých ľudí dáva mestá do čela sociálnych zmien.

Zdroj: Prieskum OSN: The Worlds Cities in 2016

Tri základné pravidlá pri práci s influencermi:

  1. Mikro môže znamenať veľa: zabudnite na reach – doležitý je engagement.
  2. Kľúčová je autenticita: vášmu influencerovi musia uveriť nielen jeho followeri, ale aj followeri followerov.
  3. Interakcie musia byť skutočné: mikroinfluencer pochádza z rovnakého prostredia, pozná problémy

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.