Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
28.11.2018, 17:55

Do platnosti vstupuje nová európska smernica. Dotkne sa aj Netflixu, Facebooku či YouTube

Nová verzia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách významným spôsobom ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu.

Do platnosti vstupuje nová európska smernica. Dotkne sa aj Netflixu, Facebooku či YouTube
Zdroj: Reuters

Nová verzia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) významným spôsobom ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu. Nová právna úprava vstúpi do platnosti 18. 12. 2018 a Slovensko je povinné ju implementovať do augusta 2020.

Smernica prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) a po prvýkrát aj platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu na sociálnych sieťach (napr. Facebook).

Čo prináša smernica o audiovizuálnych mediálnych službách 

Najvýraznejšou zmenou je zavedenie regulácie video obsahu na platformách pre zdieľanie videí. Zámerom členských štátov EÚ je v spolupráci s platformami chrániť maloletých užívateľov internetu pred nebezpečným obsahom v on-line prostredí, ale aj bojovať proti obsahu podnecujúcemu k nenávisti, rasizmu, k propagácii terorizmu, a k šíreniu detskej pornografie.

Revízia zavádza aj základné pravidlá transparentnosti pre videoreklamu, ktorú tieto platformy zobrazujú svojím užívateľom. Prístup k regulácii však bude inovatívny, založený na princípe koregulácie, teda regulácie, ktorá spája štátnu reguláciu so samoregulačnými mechanizmami platforiem.

Ďalšou zmenou je posilnenie ochrany maloletých v televíznych službách a službách na požiadanie, keď bude zavedená rovnaká miera ochrany naprieč oboma typmi služieb. Zmenu ocenia predovšetkým rodičia maloletých detí, ktorí budú mať k dispozícii popri súčasnému zobrazovaniu vekovej vhodnosti programu aj dodatočné informácie o tom, aký konkrétny nevhodný obsah sledovaný program prináša.  

Podpora európskeho (aj slovenského) audiovizuálneho obsahu

Naprieč EÚ sa pre služby na požiadanie (napríklad Netflix) zavádza 30 percentná kvóta pre európske diela a ich povinné prominentné umiestnenie v službe. Okrem toho sa rozšíria možnosti národných filmových fondov (napr. Audiovizuálny fond v SR) ako prostredníctvom finančných príspevkov zapojiť globálne spoločnosti  - zahraničných televíznych vysielateľov a služby na požiadanie zmerané na slovenské publikum, do financovania lokálneho napr. slovenského obsahu.

Zmeny v televíznych reklamných brejkoch

Z pohľadu televízneho diváka sú zaujímavé zmeny v oblasti reklamy, pretože revidovaná smernica ich chráni pred nadmernou reklamou počas sledovania televíznych programov. V tejto oblasti nastáva vzhľadom na posun na trhu čiastočná liberalizácia.

Jednou z najviditeľnejších zmien je úprava súčasných 20 percent podielu reklamy v jednej hodine (tzn. 12 min/hodina) na dva 20 percentné limity v dlhšom časovom trvaní (prime time limit od 18:00 – 24:00 a denný limit od 6:00 – 18:00), čo dáva televíznym vysielateľom väčšiu flexibilitu pri zaraďovaní reklamy počas divácky najatraktívnejších časových úsekov.

​Smernica kladie dôraz aj na ďalšie oblasti, ako napríklad zvyšovanie mediálnej gramotnosti verejnosti, ako kľúčového predpokladu boja s negatívnymi dopadmi digitálnych médií. Ďalšou oblasťou je multimodálny prístup (napr. titulky pre osoby so sluchovým postihnutím) k televíznym službám a službám na požiadanie. Smernica tiež zavádza prísnejšie pravidlá pre  obsah podnecujúci nenávisť (tzv. „hate speech“).    

Revízia zavádza aj základné pravidlá nezávislosti národných regulačných orgánov. V neposlednom rade sa taktiež výrazne posilňuje pozícia ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), združenia mediálnych regulačných orgánov zo všetkých krajín EÚ a poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.