StoryEditor

Riaditeľ Markízy: Odmietame obvinenia z cenzúry, Michal Kovačič hrubo poškodil našu dobrú povesť

29.05.2024, 10:52

Peter Gažík je od septembra 2023 generálnym riaditeľom TV Markíza. Skúsený manažér sa do televízie vrátil po 17 rokoch, keď tu začínal ako redaktor spravodajstva. A práve spravodajstvo prechádza turbulentným obdobím. „Musíme hľadať citlivú rovnováhu,“ hovorí veľmi otvorene v rozhovore pre Stratégie, prvom, ktorý poskytol od svojho nástupu do funkcie.

Tento rozhovor vznikol ešte pred 15. májom, keď bol spáchaný atentát na predsedu vlády Róberta Fica a pred nečakaným nedeľným vyjadrením Michala Kovačiča v živom vysielaní relácie Na telo. Moderátor si v záverečných minútach, po skončení rozhovoru s hosťami, zobral slovo a obvinil svojho zamestnávateľa z neprimeraných zásahov do novinárskej slobody.

Deň na to sa v písomnom vyhlásení k nemu pridalo vyše sto zamestnancov, hlavne zo spravodajstva, ktorí hovoria tiež o cenzúre a orbanizácii. Navyše hrozia štrajkom, ak Markíza nevráti reláciu od septembra do vysielania a na stoličke moderátora nebude sedieť znovu Michal Kovačič.

Vedenie Markízy naopak hovorí o zneužití vysielania, porušení zákona aj etického kódexu. Na telo okamžite stopli a Michala Kovačiča zatiaľ poslali oddýchnuť si domov, že pre neho aktuálne robotu nemajú. Prvé otázky sme, práve pre toto vyhrotené obdobie, aktualizovali.  

Moderátor Michal Kovačič v závere Na telo obvinil vedenie televízie z cenzúry a neprimeraných zásahov do novinárskej slobody. Aké je vaše hodnotenie tejto situácie?

Odmietame akékoľvek obvinenia z cenzúry ako nekorektné a neodôvodnené. TV Markíza za každých okolností prináša objektívne a nezávislé spravodajstvo. Redakcia spravodajstva TV Markíza pracuje v štandardnom režime s fungujúcim editorským procesom a v súlade s profesionálnymi a etickými normami.

Markíza okamžite vydala vyhlásenie, v ktorom odmietla cenzúru a Kovačičov vstup označila za zneužitie televízneho vysielania. Bola to jeho osobná iniciatíva alebo išlo o koordinovanú akciu?

Bez ohľadu na okolnosti, podstatný je práve spomínaný fakt, že moderátor zneužil vysielací čas na prezentovanie osobných názorov, čo je v rozpore so zákonom o mediálnych službách a etickým kódexom novinára. Preto sme pristúpili k okamžitému prerušeniu vysielania relácií Na telo a Na telo PLUS. Ako manažment, ktorý je zodpovedný za účinnú kontrolu nad vysielaním, sme ani nemali inú možnosť. 

Ako máme rozumieť termínu "zneužitie vysielania" - aké škody sa z vášho pohľadu stali vysielateľovi?

Moderátor využil vysielací čas na prezentáciu vlastných názorov, ktoré hrubo poškodzujú dobrú povesť vysielateľa, čo je v rozpore s elementárnymi žurnalistickými postupmi a etickými pravidlami novinárskej činnosti. Vysielanie nie je a nemôže byť platformou na prezentáciu osobných pocitov novinárov a riešenie vnútorných rozhodnutí vysielateľa o vlastnej programovej štruktúre. To, že novinár s rozhodnutím vysielateľa a svojho zamestnávateľa nesúhlasí, neznamená, že mu vzniká právo takýmto spôsobom zneužívať televízne vysielanie.

S akými predstavami ste prichádzali minulý rok v septembri do Markízy?

Do Markízy som sa tešil. Pracovne som tu začínal pred 20 rokmi a na to sa nezabúda. Navyše, Markíza je pojem, jednotka na trhu, firma s príbehom. Očakával som nové výzvy, intelektuálne obohacujúce prostredie a zaujímavé príležitosti posunúť Markízu ďalej.

V čom vidíte najväčšie rozdiely v manažovaní telekomunikačného operátora a televízie? Je potrebné voliť rozdielne manažérske prístupy, alebo sa stretávate v princípe s veľmi podobnými úlohami?

Medzi oboma firmami a odvetviami sú podobnosti aj odlišnosti. Nie nadarmo sa hovorí, že distribúcia, ktorú robia telekomunikační operátori, je kráľom (king), ale obsah (televízia) je King Kongom. I keď kolegovia z telekomunikácií by určite povedali, že je to opačne. Televízne prostredie je určite viac o kreatíve, keďže ústredný „produkt“ je program. Každá firma je však najmä o ľuďoch a tímoch, v tomto je úloha generálneho riaditeľa identická.

image

Peter Gažík, generálny riaditeľ TV Markíza

Už niekoľko mesiacov sa médiá intenzívne venujú interným problémom vo vnútri spravodajstva. Vedenie televízie sa k tomu zatiaľ nevyjadrovalo – alebo len veľmi stroho. Aký je dnešný stav vo vzťahoch s vašimi zamestnancami?

Spravodajcovia sú integrálnou súčasťou našej firmy. Sú našimi zamestnancami, a toto je základný prístup, ktorý uplatňujeme. Spravodajstvo je však špecifickou časťou našich mediálnych firiem, za ktoré, rovnako ako pri iných programoch, nesieme plnú redakčnú zodpovednosť. Manažéri majú istú zodpovednosť za chod firmy a novinári majú nárok na svoju nezávislosť. Manažment sa snaží citlivo pristupovať k ich potrebám a všetko zodpovedne riešiť. Ak narážate na list, ktorý mi bol adresovaný, tak všetko už bolo odkomunikované členmi Redakčnej rady CME, ktorá vykonáva nad spravodajstvom Markízy nezávislý dohľad. Prišlo k prevereniu situácie, k diskusii s 13 novinármi a manažérsky sme sa so situáciou snažili vyrovnať tak, aby sme jej rozumeli, pozorne ju navnímali a objektívne vyhodnotili.

Ako konkrétne ste ju vyhodnotili?

Snažíme sa, aby spravodajstvo legitímne fungovalo v medziach, ktoré mu patria. Ale zároveň aby fungovali aj všetky procesy a štandardy, ktoré sú nevyhnutné pre novinársku prácu tak, aby aj manažment mal istotu, že v rámci redakčnej zodpovednosti, ktorú máme z pozície vysielateľa, vykonáva redakcia svoju prácu v tej najlepšej možnej kvalite.

Podarilo sa vám vzájomne si porozumieť s nespokojnými zamestnancami?

Túto otázku by ste asi mali adresovať obidvom stranám. Ja sa snažím o otvorenú, transparentnú a férovú komunikáciu. Zároveň nechcem plytvať slovami dovnútra firmy ani navonok. Chcem demonštrovať mieru porozumenia pre redakciu a naše výsledky podľa mňa hovoria jednoznačne. Zvládli sme prezidentskú kampaň a voľby spôsobom, aký sa nepodaril žiadnej inej televízii, pred prvým aj druhým kolom sme mali prezidentské duely s obidvomi kandidátmi. Dnes je televízia vládnymi politikmi bojkotovaná a označovaná ako nepriateľská, čo je istým spôsobom paradoxne dôkazom toho, že spravodajstvo má možnosť fungovať nezávisle.

image

Markíza party, leto 2023
Generálny riaditeľ a konateľ TV Markíza Peter Gažík

Sťažnosti redaktorov smerovali hlavne proti zásahom nového šéfa Centra spravodajstva Michala Kratochvíla. Mali pocit, že im príliš zasahuje do ich novinárskej slobody. Podarilo sa vám vybudovať jeho dôveru?

Nechcem odpovedať za kolegu Kratochvíla. Poviem to inak. Ak máte prevziať manažérsku zodpovednosť za fungovanie nejakej aktivity alebo časti firmy, napríklad spravodajstva, tak to musíte riadiť. Výhrady typu, že niekto zasahuje, snaží sa vstupovať do obsahu, kreovať ho, diskutovať o ňom, alebo dokonca iba pracuje s tímom či agendou, ktorá mu bola daná do zodpovednosti, sú podľa mňa, naopak, základnou manažérskou kompetenciou a očakávaním. Ak by sme pripustili, že rola nového šéfa nie je zasahovať do spravodajstva, tak by sme rezignovali na jeho manažérsku rolu. Ale viem, k čomu smerujete. Musíme hľadať citlivú rovnováhu medzi novinárskou autonómnosťou, zodpovednosťou manažmentu a tiež schopnosťou nadriadených formovať agendu, redakčné postupy, procesy, ktoré sa realizujú v rámci spravodajstva a ktoré sú obsahom redakčnej zodpovednosti televízie. Samozrejme, všetky zmeny musia byť konštruktívne a pragmatické. Výhrady sme si prechádzali aj s účasťou Redakčnej rady CME a neprišli sme k žiadnemu konštatovaniu, že by niektorý vstup mal smerovať k narušeniu akýchkoľvek princípov spravodajskej objektivity a nestrannosti.

Prečo mali potom podľa vás redaktori pocit, že sa im zasahuje do autonómie? Neboli na to z minulosti zvyknutí?

Neviem, ako to bolo v minulosti, viem však, že je nevyhnutné pre fungovanie každej zodpovednej inštitúcie, vrátane média, aby fungovali procesy a nástroje, cez ktoré vieme niesť zodpovednosť. To sa nedá bez toho, aby ste televíziu manažérsky riadili.

Ako ste vy osobne vstupovali do týchto konfliktov?

Pred 20 rokmi som v televízii Markíza pracoval ako redaktor spravodajstva a dodnes tu pracujú moji bývalí kolegovia, s ktorými sa poznáme, tykáme si. Je prirodzené, že s nimi mám aj osobný kontakt. Môj manažérsky štýl je byť veciam blízko, mať schopnosť porozumieť im a nespoliehať sa len na procesy a postupy. Je pravda, že na tejto agende mi veľmi záležalo, bola veľmi exponovaná a pertraktovaná. Nikdy som však do týchto záležitosti nevstupoval osobne v rovine zaangažovania sa. Snažil som sa mať profesionálny prístup. Zostať ľudsky blízko, ale vecne profesionálny.

image

Peter Gažík, generálny riaditeľ TV Markíza

Aby som bola konkrétna, chodili sa vám ľudia sťažovať?

Nie. Ale sám som sa zaujímal o to, čo sa deje. Aj dnes sa rád po firme prejdem a zaujíma ma, či sa ľudia usmievajú, aká je tu atmosféra. Áno, bol som, samozrejme, diskutovať aj v redakcii. Komunikácia bola aj cez moju osobu, ale sám som sa snažil najmä zdieľať fakty, informácie a proces, ktorým sme danú situáciu riešili. Riešenie totiž nie je iba na generálnom riaditeľovi. Máme riaditeľa Centra spravodajstva, Redakčnú radu CME, teda celú štruktúru, ktorá má vedeniu pomôcť porozumieť situácii. Ja sám som zamestnancom komunikoval veľa vecí, no je fakt, že množstvo tejto komunikácie unikalo do niektorých médií. Toto nie je spôsob, ako sa dajú veci konštruktívne a pragmaticky riešiť.

Vyrušilo vás, že v redakcii vznikli odbory?

Nepovedal by som, že vyrušilo. Ale doteraz som nikdy nepracoval v organizácii, kde by fungovali odbory. Je to pre mňa úplne nová skúsenosť. Nikdy sme nerozmýšľali nad odbormi inak, ako že ich rešpektujeme. V momente, keď vzniknú odbory, tak jedna aj druhá strana je viazaná procesmi a pravidlami, ktoré sú dané zákonom. Toto rešpektujem a nespochybňujem. Je však legitímne povedať, že na to, aby kdekoľvek odbory dobre fungovali, sú potrebné dobré vzájomné vzťahy.

Aké požiadavky vzniesli odbory voči televízii – boli to osobné záležitosti alebo spôsob fungovania spravodajstva?

Existencia a fungovanie odborových organizácií má pomerne jasne definovanú podobu. Gro tém sa týka povahy vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Ambícia odborových organizácií determinovať biznis inštitúcie nie je úplne legitímna ani náležitá. My sme stále v začiatkoch komunikácie s našou odborovou organizáciou a procesne si upravujeme, ako budeme komunikovať a pracovať. V druhom kroku budeme riešiť povahu požiadaviek, s ktorými budú odbory prichádzať.

Vieme, že máte Redakčnú radu CME, ale zaujíma ma váš názor na podobu spravodajstva. Hans Mahr – člen spomínanej rady v rozhovore pre Hospodárske noviny interpretoval, že v prieskumoch vám vychádza, že ľudia chcú menej politiky a viac pozitívne ladených správ, servisných informácií.

Snažím sa byť obozretný vo vlastných názoroch, a to nielen vo vzťahu k spravodajstvu, ale aj k iným častiam života firmy. Nemyslím si, že diskusia o tom, či v správach má byť viac alebo menej politiky, je určujúca. Politika je všade. Dôležité však je, aby sme boli schopní sprostredkúvať akúkoľvek tému spôsobom, ktorý je pre ľudí relevantný, hodnotný a prináša im podstatnú informáciu, vďaka čomu radi pozerajú práve naše spravodajstvo. Zamýšľame sa nad tým, ako robiť reportáže atraktívnejšie a udržať si diváka. Ak totiž prestane pozerať televízne spravodajstvo, tak to pre trh bude najhorší výsledok. Ak by sme rezignovali na kvalitu, tak riskujeme, že ľudia budú konzumovať obsah niekde inde – či už na sociálnych sieťach, alebo z nie veľmi dôveryhodných zdrojov.

image

Peter Gažík, generálny riaditeľ TV Markíza

Malo by mať spravodajstvo svoj názor?

Divák by mal dostať komplex informácií a na konci reportáže si urobiť názor sám. Cieľom nie je ovplyvňovať verejnú mienku, ale prinášať objektívne, nestranné a pluralitné spravodajstvo. Nepretláčať nejaký názor však neznamená bezpohlavnosť. Vieme byť kritickí, nároční a zodpovední aj bez toho, aby sme boli ideologickí alebo aktivistickí. Náš názor je, že spravodajstvo by malo byť najkvalitnejšie, najrelevantnejšie, najzodpovednejšie.

Nebojíte sa zároveň toho, že zmeny, ktoré robíte v spravodajstve, vám môžu ublížiť a prídete o divákov?

Robíme si prieskumy a z nich vychádzajú informácie, na základe ktorých zlepšujeme koncepciu Televíznych novín. Benchmarkom sú výsledky sledovanosti, ktoré neklesajú, naopak, za posledných pár mesiacov sú lepšie. Sledovanosť je stále na úrovni okolo 26 percent v obchodnej cieľovke. Nezaznamenali sme žiadny odlev divákov.

Premiér Robert Fico označuje Markízu už od predvolebného obdobia za nepriateľské médium. Zástupcovia Smeru, Hlasu aj SNS už niekoľko týždňov totálne bojkotujú reláciu Na telo. Ako s touto situáciou pracujete?

Túto situáciu manažujeme podľa vývoja. Od začiatku môjho pôsobenia je to veľmi turbulentné a dynamické, preto teraz odo mňa, prosím, nečakajte definitívne odpovede. Fungujeme najlepšie, ako vieme, snažíme sa robiť profesionálne spravodajstvo, zavádzame procesy, ktoré manažérsky dávajú garancie k tomu, aby bolo nestranné a nezaujaté. Týmto sa snažíme presviedčať.

Akú budúcnosť čaká Na telo? Dokedy ustojíte prázdne kreslo?

Fungujeme v pozmenenom režime, na ktorom sme sa dramaturgicky zhodli. Alternujeme rôzne témy a hostí, teraz sme, okrem iného, vytvorili dočasné miesto redaktora v Bruseli a aj v Na telo sa bude pracovať s európskymi témami. Do leta zrejme pôjdeme v tomto režime a potom sa uvidí. Neteší nás to, nie je to optimálna situácia, myslím si, že nie je dôvod na to, aby zástupcovia koaličných strán nechodili do Markízy. Stále platí, že im poskytujeme priestor a pozývame ich do relácie.

image

Markíza party, leto 2023

Jojka si povedala, že to pre nich nedáva zmysel a svoju debatu Na hrane zrušila. Môže to skončiť podobne aj u vás?

Neviem vám na to odpovedať. Nechcem sa púšťať do žiadnych hypotéz. Zmena dramaturgie ukázala, že diváci stále pozerajú Na telo, máme relatívne stabilné výsledky, no je to špecifická situácia pre dramaturgiu, moderátora aj samotných diskutérov.

Cítite v tomto kontexte tlak na výmenu moderátora?

Nie. Táto téma nie je súčasťou žiadnej diskusie.

Markíza je stále jednoznačným trhovým lídrom. Máte dôveru zadávateľov?

Nemám najmenší dôvod o tom pochybovať, neexistujú žiadne indície, ktoré by nasvedčovali opak. Spravodajstvo je extrémne dôležitá časť života mediálneho domu, no nie je jediná. Markíza je obrovská firma, ktorá sa skladá zo 450 zamestnancov a každý deň vygeneruje niekoľko hodín vlastného obsahu. V tomto momente zažívame jedno z najúspešnejších období. Kvartál, ktorý sme uzatvorili, bol mimoriadne úspešný. Naše formáty lámali rekordy. Biznisovo sa nám darí najlepšie od roku 2016 či 2017.

Pýtam sa to preto, lebo za posledné týždne sa toho o Markíze medializovalo naozaj veľa. A zaujíma ma, či to vyvolalo nervozitu alebo otázky od vašich zadávateľov.

V denníku Sme vyšiel rozhovor s Vladom Vokáľom (pozn. redakcie: Vladimír Vokáľ je mediálny expert ZenithMedia) a ja k tomu poviem iba stručne. Celodenný aj prime-time share skupiny Markíza za tento kvartál išli oproti minulému roku o niekoľko percentuálnych bodov vyššie. Nárast je asi o 3 percentuálne body. Keď porovnávam priemernú sledovanosť Televíznych novín v roku 2023 a 2024, tak priemerné trhové podiely sú 26,5 a 26,1 %. Je tam rozdiel 0,4 percentuálneho bodu. Odmietam na základe toho robiť akékoľvek závery. Navyše, trend z posledných týždňov je stúpajúci. Treba priznať, že naša konkurencia Joj Group začala úspešne vysielať hokejovú ligu, a to v posledných týždňoch ovplyvňuje prime-time (pozn. redakcie: rozhovor sme robili ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji). Ale aj v spravodajstve sme v posledných týždňoch zaknihovali najvyšší tohtoročný share na úrovni vyše 30 %. Môžem ísť ešte do jedného detailu. Ak sa bavíme o takzvanom gape, teda rozdiele medzi sledovanosťou našich Televíznych novín a sledovanosťou spravodajstva TV Joj ako našej hlavnej konkurencie, tak tu sa gap dlhodobo zväčšuje.

Minister Taraba sa nedávno vyjadril, že vám vláda priškrtila peniaze od Tiposu. Je to pravda? Tipos patrí do TOP 10 zadávateľov reklamy a investuje hlavne do televízií.

So spoločnosťou Tipos naďalej spolupracujeme a myslím si, že aj pre nich je spolupráca zaujímavá. Ako televízii sa nám extrémne darí a bolo by komerčne neracionálne pre akéhokoľvek zadávateľa televíziu Markíza ignorovať. Efektivita je u nás bezkonkurenčne najlepšia.

image

Peter Gažík, generálny riaditeľ TV Markíza

Vnímate tlaky od organizácií s majetkovou účasťou štátu?

Odpoviem inak. Našou úlohou je komunikovať pravdivo, férovo, pragmaticky, nestranne. O to sa snažíme aj pri kreovaní komerčných podmienok pre zadávateľov reklamy. Ponúkame im najväčšiu efektivitu a extrémne dobrý zásah. Zároveň je pravdou, že aj cez legislatívu Európskej únie majú zadávatelia disponujúci verejnými zdrojmi komunikovať na mediálnom trhu nediskriminačným a férovým spôsobom. Neviem ovplyvniť objem komunikácie, ktorú sa akákoľvek organizácia rozhodne minúť v mediálnom priestore. No v momente, keď sa tak stane, je veľmi ťažké obísť Markízu. A to nielen kvôli efektivite a komerčným podmienkam, ale aj spomínanému regulačnému rámcu.

Máte za sebou top event roka, teda Let´s Dance. Podarilo sa vám naplniť ciele, ktoré ste si pred aktuálnou sezónou tejto tanečnej šou stanovili?

Let´s Dance v danom slote, teda v nedeľu večer, suverénne porážal konkurenciu. Aj v medziročnom porovnaní nám tento program z hľadiska priemerného podielu na trhu vyrástol o 4,1 percentuálneho bodu. Je to neuveriteľné, šou robí obrovský výtlak. Ľudia chcú žiť emóciou, ktorú prináša, a sami vytvárajú efekt okolo contentu. Veľmi sa z toho teším, Let´s Dance je highlightom tohto polroka a aj to nás motivovalo k tomu, aby sme program priniesli do regiónov. Chceme ísť bližšie k ľuďom, pretože naša televízia je pre všetkých, nielen pre Bratislavu. Zatiaľ platí, že turné ide do ôsmich miest a sme takmer vypredaní.

Treba priznať, že Let´s Dance je drahý program z pohľadu ceny licencie aj produkčných nákladov. Napriek tomu, je to z biznisového pohľadu stále pre vás kľúčový projekt?

Áno, biznisové rozhodnutia sa dejú v priesečníku viacerých osí. Prvou je otázka, či sa program zaplatí a aká je jeho návratnosť. V tomto máte pravdu, Let´s Dance je drahý program, a preto nám záleží, aby bol vyprodukovaný najlepšie, ako sa dá. Druhá os súvisí s pozicioningom. Let´s Dance je program so silným brandom, ktorým žijú ľudia na celom Slovensku. Chceme však s programom pracovať aj ďalej, a preto sme vytvorili celoslovenské turné, aby sme sa posunuli ďalej. V kombinácii týchto priesečníkov to vyzerá veľmi zaujímavo.

Pri tanečnej šou sa očakávalo, že sa z nej stane spoločenská udalosť, no väčším prekvapením bola asi Ruža pre nevestu. Očakávali ste taký veľký úspech?

Kľúčom k úspechu je kombinácia porozumenia toho, čo divák chce, exekúcie na najvyššej úrovni a schopnosti pracovať s dramaturgiou tak, že rezonuje a dvíha záujem z jednej epizódy na druhú. Ruža je dôležitá aj pre Voyo. Vďaka tomuto formátu získavame nových predplatiteľov streamovacej platformy. Ružu pre nevestu na Voyo sleduje v súčasnosti viac než 50 percent predplatiteľov.

image

Peter Gažík, generálny riaditeľ TV Markíza

Ako sa darí Voyo?

Vynikajúco. Čísla rastú aj vďaka spomínanej Ruži pre nevestu. Dôležitým obsahom pre streaming je aktuálne aj formula 1. Z biznisového hľadiska je Voyo významným nástrojom, cez ktorý dodávame divákovi content a môže si ho vyberať spôsobom a formou, ktorá ho neobmedzuje v čase a priestore. Toto je naša stratégia. Z dlhodobého hľadiska sa snažíme oslovovať zákazníkov, ktorí odchádzajú z lineáru a preklápať ich na našu streamovaciu platformu. Na pomery česko-slovenského trhu alebo celého regiónu sa nám darí veľmi dobre. Vytvorili sme unikátny a relevantný lokálny produkt, ktorý je nenahraditeľný. Máme pestrú, bohatú knižnicu a lineárnu televíziu, ktorej programy môžete pozerať naživo alebo exkluzívne v predstihu. Neustále tiež rozširujeme ponuku prémiových Voyo originálov, ktoré môžu sledovať iba predplatitelia Voyo. Našou stratégiou nie je porovnávať sa s Netflixom či HBO, mimochodom, v mnohých parametroch sme už dnes lepší, napríklad v spontánnej rozpoznateľnosti značky. Verím, že budeme relevantní kvôli spomínanému mixu, ktorý ostatní nebudú mať. Voyo Originály rezonujú aj na prestížnych súťažiach a festivaloch, čo nás veľmi teší.

Markíza bude najbližšie mesiace žiť hlavne futbalom. Čoskoro začnete vysielať UEFA EURO 2024...

... a keby ste sa ma spýtali rovnakú otázku ako smerom k Let´s Dance, tak vám odpoviem, že je to veľmi náročná investícia. Športové práva sú mimoriadne drahé, no potrebujeme ich. Cez šport vytvárame efekt, ktorý sa drží v celom roku.

Na čo sa môžu diváci tešiť?

Na celý šampionát. Budeme vysielať všetkých 51 zápasov. Tešíme sa z toho, že na UEFA EURO 2024 bude aj slovenská reprezentácia. Šampionát vysielame na Markíze, Dajto aj Voyo. Zápasy slovenskej reprezentácie budú na Markíze a budeme kvôli nim upravovať aj štruktúru pre Televízne noviny. Chystáme sa na veľkú šou, ktorá bude programovo naozaj nabitá a prinesie zaujímavé momenty. Naše štáby budú denne mapovať dianie priamo v dejisku a komentovať zápasy priamo zo štadiónov v Nemecku, no prinesieme aj pútavé štúdiá z Markízy so zaujímavými hosťami, s ktorými najdôležitejšie momenty zápasov podrobne rozoberieme. Okrem spomínaných štúdií chystáme aj odľahčenú talk show Taký je futbal. Pripravené sú tiež špeciálne webové relácie, množstvo exkluzívneho obsahu zo šampionátu prinesieme aj na našich sociálnych sieťach a na webe TVNOVINY.sk. Všetky zápasy UEFA EURO 2024 budú dostupné aj na Voyo cez živé vysielanie na našich TV staniciach (Markiza, Dajto), aj v karte UEFA EURO 2024 v rámci športovej sekcie, kde zároveň používatelia nájdu aj záznamy všetkých zápasov. Takýto veľký šampionát je pre Markízu novinkou, no už máme niekoľkoročné skúsenosti z vysielania Niké ligy. Šport je pre každú televíziu relevantným obsahom. Je to veľký a produkčne náročný program. Cez šport si robíme pozicioning, budujeme brand a vstupujeme do obývačiek.

image

Markíza party, leto 2023

Máte záujem aj o vysielacie práva na majstrovstvá sveta vo futbale v rokoch 2026 a 2030?

Samozrejme, že áno. Riešime to. Ale pravda je, že ako zodpovedný hospodár musíme dať do pomeru hodnotu, ktorú kupujeme, s jej cenou. Deje sa to pri každom jednom programe. S týmto nastavením pristupujeme aj k športovému obsahu.

Vyzerá to tak, že komerčné televízie z tohto sveta vyšachovali verejnoprávnu RTVS.

Nie komerčné televízie, ale držitelia práv. Športový biznis je dnes postavený tak, že sa z neho stala mašinéria na výrobu peňazí. Každá jedna nová súťaž, ktorá prichádza – teraz sa napríklad spomínajú majstrovstvá sveta klubov – je postavená na tom, ako otočiť čo najviac contentu s čo najvyšším výnosom, ktorý vzíde z predaja vysielacích práv. To, že o práva dnes bojujú hlavne komerčné televízie, je výsledkom toho, na čom je postavený ich biznis. Snažia sa dodať produkt, ktorý budú ľudia pozerať a v ktorom si budú zadávatelia kupovať reklamu.

Aké budú highlighty jesennej vysielacej sezóny?

Na jeseň pokračujeme vo vysielaní úspešných seriálov Mama na prenájom a Dunaj, k vašim službám, prinesieme dlhoočakávanú novú sezónu seriálového megahitu Druhá šanca, ďalšie série obľúbených reality šou Extrémne premeny Slovensko a Farma, či zábavnú šou Možné je všetko!, ktorá sa veľmi dobre etablovala v minulom roku.

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
23. júl 2024 23:23