StoryEditor

Virtuálne udalosti nenahradia klasické eventy. Otvárajú však nekonečné možnosti

16.04.2020, 07:00
Pozrite si desať benefitov virtuálnych udalostí a hybridných eventov.

“Žijeme v hyper-prepojenom svete, kde je už väčšina ľudí zvyknutá využívať široké spektrum technológií. Dosah našich vízií sa vďaka internetu rozširuje z fyzického priestoru do ďalších dimenzií.

Začína sa celkom nový druh slobody.”

V tomto príspevku nadviažem na môj predošlý článok o podujatiach, ktoré boli zrušené pre hrozbu koronavírusov, a ktoré organizátori napokon realizovali ako virtuálne eventy v online priestore.

Je pravdou, že virtuálne eventy nikdy nenahradia fyzické udalosti, kde sa ľudia stretávajú face-to-face. Ale, ak nastane situácia, keď sa fyzicky uskutočniť nemôžu, tak ich presunutím do virtuálneho prostredia je možné realizovať prezentovanie ideí, poznatkov, či celý “duševný” obsah eventu.

Organizácia virtuálnej udalosti si vyžaduje špecifické skúsenosti a perfektnú prípravu, a preto je lepšie prenechať ju na odborníkov. Keďže "odborníkov na virtuálne eventy" pribúda ako húb po daždi, je dobré vniesť do mágie ich organizovania trochu svetla :-).

Virtuálne udalosti nie sú náhradou eventového marketingu

Nie je možné porovnávať virtuálnu udalosť so živým podujatím, na ktorom sa môžu ľudia voľne pohybovať, diskutovať medzi sebou, prežívať spoločné okamihy. Virtuálne udalosti nevznikli s cieľom nahradiť klasické eventy, ale vyvíjali sa paralelne ako nový druh príležitosti a svoje široké uplatnenie mali už dávno.

Pri virtuálnom evente sa vďaka technológiám otvárajú nekonečné možnosti prezentovania ideí, plánov a posolstiev. Každú vetu, ktorú chcete povedať svojmu publiku, každú ideu, viete zobraziť tak dokonale, ako si to viete predstaviť. Môžete zaujať a osloviť publikum cielenejšie a spôsobom, ktorý by vás v reálnom evente stál veľa energie a peňazí.

​Najdôležitejšiou podmienkou pre usporiadanie virtuálnej udalosti je sieť. Ak ste vy a vaši hostia v jednom čase pripojení k internetu, potom je jedno, kde sa fyzicky nachádzate.Vaši hostia môžu byť roztrúsení na rôznych miestach po celom svete a vy sa s nimi viete ľahko spojiť a interagovať na globálnej úrovni v jednom čase.

Rovnako viete rozšíriť váš dosah na ľudí, ktorí by sa kvôli geografickým alebo časovým obmedzeniam nemohli zúčastniť živého eventu. Dokážete interaktívne zapojiť hendikepovaných, ktorým umožníte byť v rovnakej pozícii, ako sú všetci ostatní účastníci.

Potenciál a význam virtuálnych udalostí rastie, pretože pomáhajú eliminovať globálne obavy z cestovania a podporujú ekologické ciele. Aktuálne môžu pomôcť riešiť aj problémy, ktoré vznikli v súvislosti s obmedzním vzájomných fyzických kontaktov v dôsledku koronavírusovej hrozby.

​Profesionálne zvládnutá virtuálna udalosť ponúka plnohodnotný obsah, ktorý je z pohľadu kreativity v podstate bez obmedzení, umožňuje viac interakcií s prednášajúcimi a viac možnosti zapojenia účastníkov. Na virtuálnom evente sa z vašej témy a z vašej idey priamo na mieste rodí nový zážitok, a vy ho viete instantne sledovať, zaznamenávať, vyhodnocovať a prípadne korigovať už za behu samotného eventu.

a3boot

Benefity a výhody virtuálnej udalosti

Hostenie virtuálnej udalosti môže byť ideálnym riešením pre oblasti komunikácie, marketingu, vývoja produktov a služieb. K produktu alebo k značke priradíte originálny zážitok a navyše umožníte ľudom túto skúsenosť prežiť v skutočnej realite alebo si ju kedykoľvek stiahnuť a pozrieť znovu.

Virtuálne eventy z našej produkcie umožňujú realizovať workshopy, panelové diskusie, komentáre, zdieľanie na sociálne platformy, a navyše obohacujú účastníka o nové úžasné skúsenosti.

 • Usporíte náklady

Žiadne nájmy fyzických konferenčných priestorov, ubytovania, dopravy. Ušetrené peniaze môžete použiť na zvýšenie kvality vašich virtuálnych skúseností, na propagáciu udalosti, honoráre spíkrov alebo do projektovej spolupráce. Môžete vytvárať lacné mikroudalosti pre úzko fokusované skupiny účastníkov.

 • Ľahšie si zabezpečíte exkluzívnych spíkrov

Vychytení spíkri majú tak nabitý program, že na klasický event by ste mali problém ich dostať

 • Podporíte udržateľnosť

Bez cestovania, žiadny odpad, šetrenie energiou, šetrenie papierom - nemusíte predávať fyzické lístky, tlačiť pozvánky, mapy s programom, všetko je k dispozícii elektronicky. Virtuálne udalosti výrazne znižujú uhlíkovú stopu vašej spoločnosti.

 • Efektivita - menej produkcie a logistiky

Žiadne obhliadky lokácií, architektonické plány, dekorácie, navigačné tabule, nákladný catering. Nemusíte prenajímať ani náročne inštalovať techniku.

 • Šetríte času účastníkov

Vaši účastníci ušetria niekoľko pracovných dní, pretože sa nemusia presúvať naprieč kontinentmi, ubytovať sa a následne sa po evente vracať domov.

 • Neobmedzený dosah konferencie

Môžete pozvať toľko ľudí, koľko chcete. Vďaka jednoduchosti pripojenia do virtuálnej udalosti z akéhokoľvek miesta na svete je veľkosť globálneho publika neobmedzená. Dostupná cena je hlavná motivácia pre zapojenie účastníkov. Navyše, je tu možnosť sledovať udalosť zo záznamu.

 • Plne sústredené publikum

Sústredené publikum má vašu plnú pozornosť, je plne fokusované na virtuálnu udalosť a môžete s ním interagovať. Hostia môžu klásť alebo odpovedať na otázky, môžu sa stať súčasťou online ankety

 • Okamžitá interakcia

Účastníci môžu priamo hlasovo vstúpiť do rozhovoru s účinkujúcim alebo s prednášajúcim, prípadne môžu zanechávať otázky v chate alebo na virtuálnej tabuli.

 • Sociálne zdieľanie

Účastníci spontánne zdieľajú zážitky a poznatky medzi sebou, so svojimi kolegami a so zamestnávateľmi. Ďalej ich šíria aj na sociálnych sieťach.

 • Jednoduché získavanie kontaktov a networking

Virtuálne udalosti sprístupňujú účastníkom všetky kontakty eventu a rozširujú príležitosti na stretnutie. Jednotliví účastníci môžu komunikovať a interagovať v privátnych miestnostiach.

 • Presná analýza udalostí a spätná väzba

Analýza online udalosti je oveľa presnejšia ako meranie offline aktivít a zásahu. Podrobnosti o účastníkoch, demografické údaje a zapojenie sledujete cez online analýzy v reálnom čase.

a3boot

​Príklady virtuálnych udalostí

Hybridné eventy

Hybridná udalosť je veľtrh, konferencia, seminár, workshop alebo iná riadená udalosť, ktorá kombinuje „live“ osobné podujatie s „virtuálnou“ online zložkou.

S rastúcou popularitou virtuálnych udalostí sa hybridné udalosti stali populárnym spôsobom zvyšovania účasti na tradičných udalostiach za relatívne nízku cenu. Umožňujú účasť aj pre ľudí, ktorí by sa inak nemohli na udalosti zúčastniť, či už kvôli cestovným alebo časovým prekážkam a umožňujú účasť handicapovaným účastníkom. Zároveň tým, že výrazne znižujete uhlíkovú stopu udalosti, komunikujete spoločenskú zodpovednosť vašej značky.

Hybridné udalosti môžu rozšíriť dosah vášho publika a vytvoriť nové príležitosti pre vašu komunikáciu a podnikanie.

Konferencie, semináre a vzdelávanie

Online konferencie a platformy určené pre veľké publikum vám umožňujú plnohodnotnú online alternatívu k fyzickým udalostiam, poskytujú rovnaké možnosti na stretnutia, školenia, HR komunikáciu, workshopy, panelové diskusie, a tiež spätnú väzbu zákazníkov. Ich výhodou je, že majú vynikajúcu škálovateľnosť a ponúkajú možnosti prispôsobenia sa potrebám zákazníka.

Profesionálne pripravená konferencia ponúka publiku hodnotný obsah, prednášajúcich a kontakt hostí medzi sebou. Ľuďom poskytuje priestor na interakciu, zdieľanie ich myšlienok a diskusiu o udalosti v reálnom čase.

a3boot

Uvádzanie produktov a služieb na trh

Online reklamné kanály poskytujú ideálne možnosti na zacielenie marketingovej komunikácie na publikum, nachádzajúce sa na rôznych miestach a v rôznych odvetviach. Prezentáciu sledujú potenciálni zákazníci z pohodlia svojho domova, cez prihlásenie sa do vašej virtuálnej udalosti, kde zažijú vzrušujúce prezentácie vašich produktov a interaktívneho obsahu, ktorý im dokážete pripraviť na mieru podľa ich očakávaní a požiadaviek.

Online prezentácie produktov vám poskytujú príležitosť osloviť viac ľudí a vytvárať novú väčšiu skupinu potenciálnych zákazníkov. Je to plnohodnotná a pohodlná platforma na rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi.

Virtuálna realita - živé prenosy a prezentácie

a3boot

​Vďaka živému prenosu a záznamu z viacerých VR kamier môžete svojim divákom ponúknuť unikátny audiovizuálny zážitok, jedinečný výber pohľadov a umožníte im vnímať dej z pozície účinkujúcich, VIP divákov, alebo priamo z režisérskej stoličky.

Tento spôsob prezentácie otvára celkom nové možnosti práce s publikom. Fanúšikom poskytnete bezchybné pohľady na miesta, kde predtým nikdy nestáli, umožníte im exkluzívny prístup do zákulisia a pocit bezprostrednej blízkosti k centru diania, čo výrazne podporí a posilní zákaznícku loajalitu.

Živé prenosy zvyšujú sledovanosť, zdieľanie a zapojenie fanúšikov na sociálnych sieťach. Produkujú prémiový kontent, ktorý je okamžite ponúknutý publiku alebo použitý neskôr zo záznamu na marketingovú komunikáciu.

Z pohľadu budovania vzťahov so zákazníkmi sú VR živé prenosy veľmi efektnou formou prezentácie. Vaši zákazníci získajú prémiový obsah a nadobudnú pocit výnimočnosti.

​Podujatia a konferencie vo virtuálnej realite

a3boot

​Ak ste sa stretli s názorom, že nevýhodou VR konferencie je to, že neumožňujú osobné stretnutia so zaujímavými spíkrami a s ľuďmi z brandže, mali by ste vedieť, že to tak nie je. Poďme si podrobnejšie popísať, ako taká virtuálna konferencia vyzerá.

Priestor virtuálnej konferencie si vytvoríte sami podľa vašej vlastnej fantázie. A taktiež ho môžete rozsegmentovať tak, že okrem hlavnej prednáškovej sály budú ďalšie sektory, v ktorých prebiehajú panelové diskusie, networking a business rozhovory, prezentácie, či workshopy. Pobyt v nich je pre účastníkov vysoko interaktívny. Konferencia má dokonca lobby pre privítanie a akreditácie. Účastníci aj prednášajúci sú zastúpení prostredníctvom svojich 3D avatarov.

Platforma VR umožňuje premeniť prezentácie na pôsobivé zážitky, ktoré by v reálnom svete neboli možné. Moderátori majú k dispozícii nové nástroje na upútanie pozornosti divákov a ich zapojenie do udalosti. Do prezentovaných aktivít zapojíte aj ľudí, ktorí by sa vám na živom evente nikdy nezapojili.

VR konferencia slúži ako prvá plnohodnotná náhrada za veľké priemyselné udalosti, ktoré sa predtým konali vždy vo fyzickom svete.

Pohlcujúce rozprávanie príbehov & réžia

Ľudstvo odpradávna hľadá nové spôsoby, ako sa dostať príbehy čo najbližšie k publiku. Už od čias antiky ľudia formou drámy a tragédie vymýšľali a skúšali spôsoby, ako čo najviac osloviť a zapôsobiť na diváka, ako ho vtiahnuť do deja. Novodobé alternatívne postupy využívajú v súčasnosti rozmanité interaktívne metódy pre zapojenie diváka do diania na scéne.

Nové spojenia rôznych foriem komunikácie a umenia využívajú celkom odlišné rozprávanie príbehov a zážitkov, ktoré môžu byť využité aj v praktickom živote, vo vede a vo výskume alebo v komunikácii.

Neustále hľadáme ďalšie spôsoby, ako vytvárať skvelé príbehy a ako ich rozprávať tak, aby zapôsobili na publikum. Konečným cieľom rozprávača vo VU úplne ponoriť publikum do sveta svojho príbehu. Technológia pri tomto pohlcujúcom rozprávaní príbehov je v dnešnej dobe kľúčová.

Ako je A3.boot pripravený?

Už v roku 2000 sme zrealizovali prvý Hybridný Event, kde sme audiovizuálne spojili cez internet dve veľké tanečné udalosti, v Rotterdame a v Bratislave a streamovali sme ich na hudobné portály. V roku 2004 sme v rámci kampane pre politickú stranu cez satelity spojili tri živé mítingy na námestiach v Bruseli, Bratislave a Košiciach.

Témou virtuálnych udalostí sa profesionálnejšie zaoberáme od roku 2014 a odvtedy sa snažíme do každého eventu preniesť online časť, a tak vytvoriť hybridný event s dosahom na širšie publikum. Odvtedy sme rozbehli niekoľko technologických startupov a vyvinuli sme vlastné technológie. Minulý rok sme cez VR 360 viackamerový prenos preniesli živé koncerty kapiel na festivale Pohoda do zóny s VR okuliarmi. Viac informácií nájdete na doméne virtualevents.sk.

01 - Modified: 2020-05-11 13:21:05 - Feat.: 0 - Title: Strategický online denník: Prinášame najnovšie informácie z marketingu a médií v čase pandémie 02 - Modified: 2020-03-30 17:57:48 - Feat.: 0 - Title: Pohľad do agentúrnej kuchyne: Tieto nástroje vám pomôžu prejsť na homeworking 03 - Modified: 2020-03-16 05:24:40 - Feat.: 0 - Title: Eventové agentúry sú na pokraji kolapsu. Žiadame o pomoc vládu, hovorí šéf asociácie 04 - Modified: 2020-03-11 09:25:41 - Feat.: 0 - Title: Koronavírus zasiahol eventový biznis ako jeden z prvých. Už teraz má obrovské straty 05 - Modified: 2020-03-10 12:55:23 - Feat.: 0 - Title: Eventové agentúry prichádzajú o akcie. Škody sa šplhajú do miliónov eur
01 - Modified: 2022-03-22 17:09:01 - Feat.: - Title: Covid priniesol tiež virtuálne ochutnávky 02 - Modified: 2022-03-11 13:09:39 - Feat.: - Title: Štefan Kozák z Creative PRO: Emócia sa dá dať aj do online eventu 03 - Modified: 2021-12-15 17:40:19 - Feat.: - Title: Volám sa Laia. Do tradičného sveta eventov prinášam digitalizáciu 04 - Modified: 2022-01-10 17:25:18 - Feat.: - Title: Spojili sme reálne prostredie s online priestorom 05 - Modified: 2021-10-20 15:46:17 - Feat.: - Title: Budějovický Budvar priniesol nevšedný zážitok. Krajina, kde pivo rastie na stromoch, zožala úspech
menuLevel = 2, menuRoute = news/blogy, menuAlias = blogy, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
10. jún 2023 03:38