StoryEditor

Otvorený list premiérovi Matovičovi: Nie sme komedianti, ale priemysel zamestnávajúci 220-tisíc ľudí

04.10.2020, 21:45
Autor:
hrnhrn
Zástupcovia kultúrneho a kreatívneho priemyslu žiadajú premiéra o podporu, pripravujú verejnú manifestáciu.

Asociácie a združenia pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle sa po šesťmesačnom neúspešnom vyjednávaní so zástupcami vlády rozhodli verejne poukázať na to, že sa nachádzajú na pokraji kolapsu.

V otvorenom liste predsedovi vlády Igorovi Matovičovi upozorňujú na to, že v kultúrny a kreatívny priemysel zamestnáva 220-tisíc ľudí, čo je približne 9 percent pracujúcich. "Z nich približne jedna tretina má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80 %, niektoré odvetvia až 90 %," uvádzajú signatári.

V otvorenom liste uvádzajú, že sa jedná o masu ľudí, ktorí tvoria pre kultúru nevyhnutné zázemie – promotérov, remeselníkov, kostymérov, kulisárov, zvukárov, osvetľovačov, produkčných a mnohé ďalšie remeselné a obslužné profesie. Rovnako sú opatreniami vlády postihnuté aj nezávislé kultúrne inštitúcie, hudobné kluby, umelecké a eventové agentúry, producenti, vlastníci a nájomcov kultúrnych priestorov a mnoho iných firiem, na ktoré je naviazaný ďalší veľký počet ľudí, ktorým dávajú prácu.

Nie sme komedianti, ale priemysel

Zároveň nesúhlasia a ohradzujú sa voči premiérovými vyjadreniami o dostatočnej prvej pomoci: "Nie je vôbec namieste, aby ste spomínali prvú pomoc (Sobotné dialógy, 3.10.2020), pretože prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Považujeme za neprípustné, akým spôsobom a s akou hlbokou neúctou voči ľuďom a ich osudom, si dovoľujete pred tisícmi poslucháčov takéto niečo povedať. Akým právom si tento problém dovoľujete bagatelizovať na úroveň, akoby Vám pod oknami vykrikovalo zopár komediantov, ktorí si chcú uchmatnúť z koláča, ktorí im nepatrí a na ktorý nemajú nárok? V problémoch nie sú „komedianti“ ale priemysel, v ktorom pracuje 9 % zo všetkých na Slovensku pracujúcich ľudí."

Podľa signatárov riešenie problému už presiahlo kompetencie ministerstva kultúry a môže ho vyriešiť iba vláda. "Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu," upozorňujú s tým, že je načase brať tento sektor ako rovnocenného partnera a nie ako nechcené dieťa.

Signatári otvoreného listu zároveň avizujú na stredu 14. októbra apolitickú manifestáciu.

#spoluzakulturu

Prinášame celé znenie otvoreného listu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi:

Vážený pán premiér,

píšeme Vám v mene ľudí, ktorí vo vyššom záujme, v záujme zdravia a životov ostatných občanov našej krajiny, sedem mesiacov nemohli, nemôžu a ďalšie mesiace ani nebudú môcť vykonávať svoju prácu v normálnom režime.

V mene ľudí z umeleckých, manažérskych, produkčných, obslužných a remeselných povolaní, ktorí spoločne vytvárajú kultúrne hodnoty a tvoria spolu priemysel, ktorý je legitímnym odvetvím slovenskej ekonomiky.

A nielen v mene umelcov, ale - a to treba zdôrazniť - v mene ľudí, ktorých je mnohonásobne viac, na ktorých celý priemysel stojí, a ktorí tvoria pre kultúru nevyhnutné zázemie – promotéri, remeselníci, kostyméri, kulisári, zvukári, osvetľovači, produkční, a mnohé ďalšie remeselné a obslužné profesie .

A tiež v mene nezávislých kultúrnych inštitúcií, hudobných klubov, umeleckých a eventových agentúr, producentov, vydavateľov, vlastníkov a nájomcov kultúrnych priestorov, firiem, ktoré vlastnia technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na realizáciu akéhokoľvek podujatia či produkcie, a v neposlednom rade spoločnosti, ktoré predávajú vstupenky na verejné podujatia, vrátane vstupeniek do štátnych kultúrnych organizácií. A na tých všetkých je naviazaný ďalší veľký počet ľudí, ktorým dávajú prácu.

Všetci spoločne sa snažíme, dosiaľ tichým, konštruktívnym a najmä kultivovaným spôsobom, už päť mesiacov o to, aby ste nám uverili, kto sme a koľko nás je, ľudí, ktorým opatrenia znemožnili pracovať a – tak ako doteraz – živiť sa bez akýchkoľvek nárokov na podporu od štátu. Hľadali sme cesty, ako môcť pracovať a posledné mesiace už bojujeme iba o existenciu, uznanie a odškodnenie strát, ktoré sme v záujme záchrany zdravia a životov spoluobčanov, utrpeli.

Celé naše odvetvie sa nazýva kultúrny a kreatívny priemysel, pretože priemyslom aj v skutočnosti je, a nie zanedbateľným.

Možno stále neviete, ale podľa oficiálnej štatistiky pracuje na Slovensku v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220 000 občanov, čo je približne 9 % pracujúcich.

Z nich približne jedna tretina má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80 %, niektoré odvetvia až 90 %.

V sobotnom vysielaní Rádia Slovensko (Sobotné dialógy, 3.10.2020), ste uviedli, že títo ľudia už predsa pomoc dostali, presne ako ostatní podnikatelia a fyzické osoby a teraz požadujú niečo navyše, citujem „teraz by som nevytváral špeciálnu kastu, kultúra a šport“ pretože sa im pomohlo ako ostatným dotknutým pandémiou Covid 19.

Áno, povedali ste pravdu, pomoc bola úplne rovnaká, ako pre ostatných. Ale, veľmi sa zároveň mýlite, pretože z väčšiny opatrení ľudia a spoločnosti z našej oblasti vypadli. Drvivá väčšina spoločností nemá „prevádzky“ na ktoré bola naviazaná pomoc. Väčšina ľudí v našom priemysle sa živí ako SZČO a tí, ktorí sa k sociálnej pomoci dostali, ňou často nepokryjú ani výšku odvodov, ktoré teraz budú musieť doplatiť. Existujú aj ďalšie dôvody a my sme o nich informovali.

Zároveň sa mýlite ešte v jednej veci: drvivá väčšina ľudí z ostatných odvetví, s výnimkou mesiacov marec, apríl, čiastočne máj, mohli a môžu úplne štandardne a normálne vykonávať svoju prácu. Mnohí z nás nemôžu vykonávať svoju prácu od 10. marca až doteraz a ešte veľmi dlho ani môcť nebudú.

Preto nie je vôbec namieste, aby ste spomínali prvú pomoc, pretože prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Považujeme za neprípustné, akým spôsobom a s akou hlbokou neúctou voči ľuďom a ich osudom, si dovoľujete pred tisícmi poslucháčov takéto niečo povedať. Akým právom si tento problém dovoľujete bagatelizovať na úroveň, akoby Vám pod oknami vykrikovalo zopár komediantov, ktorí si chcú uchmatnúť z koláča, ktorí im nepatrí a na ktorý nemajú nárok?

V problémoch nie sú „komedianti“, ale priemysel, v ktorom pracuje 9 % zo všetkých na Slovensku pracujúcich ľudí. A drvivá väčšina z nich patrí medzi nízkopríjmových občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať svoju prácu!
A už ani nehovoriac o neúcte k tomu, že títo ľudia vykonávajú kultúrnu a inovatívnu prácu, ktorá vo vyspelých krajinách, bez pardonu, býva označovaná ako sila, ktorá obohacuje a drží nad vodou morálny, duševný a spoločenský rozmer štátu.

Prosíme, otvorte oči a pozrite sa, akým spôsobom k ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu pristupujú v ostatných krajinách EÚ a akými spôsobmi tieto ich problémy riešia už od marca.

Neustále tvrdíte, že je to problém v kompetencii Ministerstva kultúry SR. My už dávno vieme a kričíme, že je to problém absolútne presahujúci právomoci a kompetencie ministerstva, že je to problém medzirezortný (MKSR, MPSVR, MHSR, MIRRI, MFSR), ktorý môže vyriešiť iba vláda SR, ktorej ste predsedom.

Ministerstvo kultúry nie je tým, kto má riešiť potrebu kompenzácie jedného celého priemyselného odvetvia! Pretože, sme odvetvie hospodárstva SR ako akékoľvek iné, a dôrazne sa ohradzujeme proti diskriminácii, ktorej sa nám dostáva. Bez aktuálnej pomoci, kompenzácií a bez pomoci v ďalšom období, keďže pracovať naďalej v normálnom režime nebude možné, naše odvetvie na dlhé roky skončí, infraštruktúra a režimy procesov „výroby“, sú už v súčasnosti v rozvrate.

Prosíme a žiadame Vás, začnite nás konečne počúvať a začnite okamžite riešiť túto neúnosnú situáciu!

Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu.

Ak sa tak nedeje, je to jednoznačne proces, ktorý smelo môžeme pomenovať ako diskriminačný voči desaťtisícom občanov tejto krajiny, ktorí dnes stoja na pokraji existencie, krachu, a osobných katastrof. A verte nám, bezvýchodiskovosť ženie týchto ľudí do zúfalých krokov.

Ak už dnes hovorí ministerstvo školstva o tom, že vytvára schému na odškodnenie športových klubov na základe poklesu ich príjmov oproti minulému roku, nerozumieme, prečo sú naše požiadavky o rovnaký prístup chápané ako nepatričné.

Veríme, že naše objasnenie aktuálnej situácie Vám napomôže ku komplexnému pochopeniu bezprecedentnej hĺbky problému a k jeho bezodkladnému a rýchlemu riešeniu a vyriešeniu.

S úctou,

Hudobná Únia Slovenska
Asociácia hudobných klubov Slovenska
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Združenie promotérov a festivalov
Asociácia nezávislých producentov
Slovenská jazzová spoločnosť
Klub nezávislých divadiel ADT
Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska
Súkromné divadlá Slovenska SDSK
Združenie Súkromných Divadiel Slovenska ZSDS
BTL Komunikačná asociácia
Bohunka Koklesová – rektorka VŠVU
Stojíme pri kultúre

01 - Modified: 2020-10-07 12:17:27 - Feat.: 0 - Title: Iniciatíva Zachráňme gastro! žiada o podporu. V otvorenom liste premiérovi Matovičovi navrhuje zníženie DPH 02 - Modified: 2020-10-01 10:36:42 - Feat.: 0 - Title: Slovensko sa rozsvietilo na červeno. Pridalo sa k medzinárodnej iniciatíve na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu 03 - Modified: 2020-09-25 09:17:27 - Feat.: 0 - Title: Z eventov sa stal rizikový segment. Čo mu pomôže? 04 - Modified: 2020-09-24 07:44:21 - Feat.: 0 - Title: Eventové agentúry sa obracajú na klientov. V otvorenom liste žiadajú prehodnotiť podmienky spolupráce 05 - Modified: 2020-09-14 19:26:44 - Feat.: 0 - Title: Hromadné podujatia sa výrazne obmedzujú. Ministerska Milanová deklaruje, že kultúre pomôže 06 - Modified: 2020-08-21 19:14:01 - Feat.: 0 - Title: Zástupcovia kultúrnej obce sa stretli s ministerkou Milanovou, navrhujú trojzložkovú pomoc
01 - Modified: 2022-03-22 17:09:01 - Feat.: - Title: Covid priniesol tiež virtuálne ochutnávky 02 - Modified: 2022-03-11 13:09:39 - Feat.: - Title: Štefan Kozák z Creative PRO: Emócia sa dá dať aj do online eventu 03 - Modified: 2021-12-15 17:40:19 - Feat.: - Title: Volám sa Laia. Do tradičného sveta eventov prinášam digitalizáciu 04 - Modified: 2022-01-10 17:25:18 - Feat.: - Title: Spojili sme reálne prostredie s online priestorom 05 - Modified: 2021-10-20 15:46:17 - Feat.: - Title: Budějovický Budvar priniesol nevšedný zážitok. Krajina, kde pivo rastie na stromoch, zožala úspech
menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
02. jún 2023 19:46