TARS/Jaroslav Novák
StoryEditor

Čo prinesie nové programové vyhlásenie médiám: od prehodnotenia voľby riaditeľa RTVS, cez kvóty v rádiách či boj proti dezinformáciám

19.04.2020, 12:44
Vláda plánuje aj vlastné bezplatné noviny do domácností.

V  predloženom programovom vyhlásení sa vláda SR venuje špeciálne aj  mediálnej politike.  Vo vyhlásení sa píše, že vláda rešpektuje nezastupiteľnú úlohu médií a novinárov pri kontrole verejnej moci a správe veci verejných. Vláda SR preto pripraví zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva tak, aby sa v súlade s hodnotami občianskej spoločnosti zabezpečil fungujúci pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými, transparentnými a konkurencieschopnými médiami vrátane zásadných garancií pre nezávislý výkon novinárskeho povolania. Aké konkrétne kroky chce v tomto smere podniknúť?

Nový zákon pre audiovizuálne a elektronické médiá, vrátane úpravy transparentnosti vlastníckych vzťahov

V nadväznosti na aktuálny vývoj práva Európskej únie v danej oblasti Vláda SR predloží legislatívnu úpravu nového regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby a elektronické médiá, zahŕňajúc aj úpravu transparentnosti vlastníckych vzťahov v médiách, mechanizmov pre mediálnu pluralitu a koregulácie prostredníctvom samoregulačných vzťahov a procesov v rámci ochrany maloletých a ochrany spotrebiteľa.

Nádej pre rádia - týka sa prehodnotenia odmedzenia na jednu programovú službu a kvót na hranie slovenskej hudby

V oblasti rozhlasového vysielania Vláda SR zároveň prehodnotí legislatívne obmedzenie jednej programovej služby pre jedného držiteľa licencie. Vláda SR tiež považuje za potrebné prehodnotiť zavedené kvóty slovenskej hudby v rádiá, predovšetkým vyhodnotiť ich dopad na hudobný priemysel, autorov, interpretov hudby, ako aj na súkromné rozhlasové vysielanie, jeho rôznorodosť a mediálnu pluralitu.

Podpora mediálnej výchovy

Vláda SR lepšou koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami vytvorí podmienky pre rozvoj vzdelávania a iných aktivít v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti, predovšetkým vytvorí predpoklady na zvýšenie úrovne mediálnej výchovy na školách.

Boj proti hoaxom a dezinformáciám

Vláda SR totiž so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Vláda SR preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.
Aj preto si viac ako inokedy Vláda SR uvedomuje význam a potrebu existencie kvalitných nezávislých verejnoprávnych médií, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý demokratický vývoj spoločnosti.

Potreba RTVS, prehodnotenie modelu financovania a spôsob voľby generálneho riaditeľa

Vláda SR považuje Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, ktorý je však v dlhodobom horizonte a najmä v európskom kontexte finančne poddimenzovaný. Vláda SR preto prijme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov či prieniku do oblasti nových mediálnych služieb.

Vláda zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS.

Vláda SR zároveň prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti tak, aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický.

Za účelom transparentného a otvoreného vládnutia, vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev. 

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
22. september 2023 02:33