StoryEditor

„Pozor na čistotu bubliniek vo vašich nápojoch,“ varujú v kampani predajcovia plynov

02.10.2014, 13:02
Autor:
HNHN
Znečistenie a usadeniny vo fľašiach s CO2 a jej zmesami používanými v potravinárstve môže spôsobiť zdravotné problémy a ohrozuje bezpečnosť zákazníkov i predávajúcich, konštatujú certifikovaní predajcovia plynov. Preto spustili iniciatívu „Čisté bublinky“.

Na Slovensku sa rozmohlo plnenie fliaš pre potreby gastronomických prevádzok firmami bez potrebných zručností a povolení, najmä potravinárskeho systému HACCP*. Konštatovali to na dnešnom stretnutí s médiami predseda Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov technických plynov** Dušan Driensky, Michal Paľa, generálny riaditeľ trhovej jednotky v predaji technických plynov Messer Tatragas a Peter Pribula, ústredný inšpektor tlakových a plynových zariadení spoločnosti Technická inšpekcia***.

„Zistili sme, že niektorí prevádzkovatelia gastrozariadení nakupujú fľaše s plynmi, potrebnými na dodanie bubliniek do čapovaných nápojov od doslova garážových predajcov, ktorí sa správajú k dodržiavaniu hygienických a bezpečnostných predpisov veľmi benevolentne. Tieto spoločnosti nie sú ani držiteľmi potrebných povolení pre predaj plynov na potravinárske účely,“ povedal dnes Michal Paľa.

„Analýzou bolo zistené, že viaceré z kontrolovaných fliaš boli preplnené a zvnútra vo veľkej miere skorodované, pričom pri každom ich použití v potravinárstve sa do nápoja môžu dostať nežiaduce nečistoty a kontaminovať ho. Mnohé z fliaš nemalo potrebné označenia, prípadne boli prerobené z hasiacich prístrojov,“ konštatoval Dušan Driensky.

Niektoré z týchto fliaš bola navyše preplnené plynom nad bezpečnostnú normu.

„Plnenie fliaš plynom nad povolené hranice znamená priame ohrozenie všetkých osôb, ktorý s nimi manipulujú alebo sa nachádzajú v ich blízkosti, najmä obsluhy čapovacieho zariadenia,“ varuje Peter Pribula. „Pri umiestnení takejto fľaše napríklad pri zdroji tepla a pri vzniku defektov v materiáli fľaše, či menej pozornej manipulácii je tu bezprostredné ohrozenie deštrukciou fľaše a vážneho zranenia prípadnými úlomkami a nahromadenou energiou.“

„O situácii sme informovali aj kompetentné orgány najmä Inšpektorát práce a Regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodal Michal Paľa.

Výrobcovia plynov sa preto na podnet spoločnosti Messer Tatragas rozhodli založiť iniciatívu s názvom „Čisté bublinky“ (www.cistebublinky.sk), ktorá združí predajcov plynov s povoleniami na ich použitie v potravinárstve. V rámci nej, okrem informačnej kampane zameranej na prevádzky využívajúce potravinárske plyny, budú členovia iniciatívy distribuovať aj jedinečné, číselným kódom označené nálepky. Tie budú označovať prevádzku odoberajúcu plyny od dodávateľov s potrebnými povoleniami.

*HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. HACCP je využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém je vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by mohli spôsobiť infekcie, choroby alebo poranenia. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom.

**Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov technických plynov združuje šesť najvýznamnejších slovenských spoločnosti, ktoré vyrábajú, plnia alebo distribuujú technické plyny. Predmetom činnosti Asociácie je podpora bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pri výrobe, úprave, skladovaní, doprave, používaní a zneškodňovaní technických plynov. Viac informácií nájdete na www.savdtp.sk.

***Technická inšpekcia, a.s. je podľa § 39 zákona č. 124/2006 Z. z. a na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce č. OPO-000001-06 prvou oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. Viac informácií nájdete na www.tisr.sk.

 

Zdroj: event2all

menuLevel = 2, menuRoute = news/tlacove-spravy, menuAlias = tlacove-spravy, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
16. august 2022 23:39