StoryEditor

Asociácia ANRTS oslavuje 25. výročie vzniku

22.11.2018, 11:22
Autor:
(pš)(pš)
V bratislavskom Tulip Café & Restaurant sa stretli významní predstavitelia Asociácie a hostia mediálnej brandže.

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) oslávila už 25. rokov svojho fungovania. Výročie si pripomenula v bratislavskom Tulip Café & Restaurant, kde sa stretli nielen súčasní predstavitelia ANRTS, ale aj tí, ktorí ju počas rokov formovali. ANRTS vznikla 15. 12. 1992 v Bratislave, zakladateľmi boli  siedmi členovia rozhlasových staníc: FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio RAGTIME, RMC Rádio, Klassic Rádio, Rádio D.C.A. a Rádio TATRY.  V roku 1997 rozšírila svoju pôsobnosť aj na oblasť televízneho vysielania.

V súčasnosti združuje ANRTS šestnásť súkromných rádiostaníc a tri komerčné televízne stanice. Prezidentom je generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega (na obr. vpravo). Viceprezidentom pre televíznu sekciu je generálny riaditeľ TV Markíza Matthias Settele (na obr. vľavo), viceprezidentom pre rádiovú sekciu je generálny riaditeľ Rádia Expres Ivan Antala (na obr. v strede).

ANRTS vznikla za účelom podpory duálneho vysielania na Slovensku. V súčasnosti zastupuje komerčné rádiové a televízne subjekty pri rokovaniach so štátnou správou, ktorých činnosť ovplyvňuje rozhlasové a televízne vysielanie. ANRTS uzatvára v záujme svojich členov rámcové dohody s autorskými ochrannými organizácia ako sú SOZA, SLOVGRAM, OZIS a LITA.

Hosťom sa na narodeninovej recepcii prihovoril aj zakladajúci člen a zároveň prezident ANRTS Andrej Hryc, ktorý bol v čase vzniku Asociácie riaditeľ rádia Twist.

ANRTS

25. máj 2022 01:58